ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
วันที่ หัวข้อข่าว เนื้อหา อ่านต่อ
       
09-02-2005การประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 7 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียการประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 7 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย#อ่านต่อ..
05-09-2005การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการพิจารณาทบทวนการดำเนินงาน ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Ad Hoc Open-Ended Working Group on Review of Implementation of the Convention) ณ กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดาการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการพิจารณาทบทวนการดำเนินงาน ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Ad Hoc Open-Ended Working Group on Review of Implementation of the Convention) ณ กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดา#อ่านต่อ..
28-11-2005การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี สมัยที่ 11 (SBSTTA 11) ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ณ นครมอลทรีอาล ประเทศแคนาดาการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี สมัยที่ 11 (SBSTTA 11) ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ณ นครมอลทรีอาล ประเทศแคนาดา#อ่านต่อ..
20-03-2006การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 8 ณ เมืองคูริติบา สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 8 ณ เมืองคูริติบา สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล#อ่านต่อ..
24-03-2007การอบรมหลักสูตรระบบฐานข้อมูลการวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ และการจัดการหอพรรณไม้ ในประเทศไทย ณ สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 24-31 มี.ค. 2550การอบรมหลักสูตรระบบฐานข้อมูลการวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ และการจัดการหอพรรณไม้ ในประเทศไทย ณ สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 24-31 มี.ค. 2550#อ่านต่อ..
02-07-2007การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี (SBSTTA) สมัยที่ 12การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี (SBSTTA) สมัยที่ 12#อ่านต่อ..
23-01-2010โครงการ "จากเมืองสู่ป่า พาช้างกลับบ้าน ร่วมลานสร้างป่าชุมชน" ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2552 ณ อุทยานลำน้ำมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์โครงการ "จากเมืองสู่ป่า พาช้างกลับบ้าน ร่วมลานสร้างป่าชุมชน" ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2552 ณ อุทยานลำน้ำมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์#อ่านต่อ..
09-02-2010สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำเว็บไซด์โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำเว็บไซด์โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ#อ่านต่อ..
04-06-2010การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2553 “Many Species One Planet One Future : ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก” วันที่ 4-5 มิถุนายน 2553 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2553 “Many Species One Planet One Future : ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก” วันที่ 4-5 มิถุนายน 2553 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี#อ่านต่อ..
10-07-2010ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ขอเชิญประกวดภาพวาดและบทความ "ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีไทย" ชิงรางวัลและโล่เกียรติยศ มูลค่ากว่าแสนบาทหมดเขตส่งผลงานวันที่ 10 กรกฎาคม 2553ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ขอเชิญประกวดภาพวาดและบทความ "ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีไทย" ชิงรางวัลและโล่เกียรติยศ มูลค่ากว่าแสนบาทหมดเขตส่งผลงานวันที่ 10 กรกฎาคม 2553#อ่านต่อ..
23-07-2010ประชุม รมต. อาเซียนด้านเสือประชุม รมต. อาเซียนด้านเสือ#อ่านต่อ..
01-10-2010สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ให้บริการข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่น้ำท่วมรวมทั้งข้อมูลรายงานต่างๆสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ให้บริการข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่น้ำท่วมรวมทั้งข้อมูลรายงานต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม รวมทั้งผู้สนใจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 0-2141-4524 ถึง 32 หรือ e-mail: surassa@gistda.or.th, chaow@gistda.or.th#อ่านต่อ..
10-10-2010การประชุมประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 14 " ครบรอบ 15 ปี ร่วมฉลองปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพการประชุมประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 14 " ครบรอบ 15 ปี ร่วมฉลองปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ " ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย : ประกาศไว้ให้โลกรู้ ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2553 ณ จังหวัดอุบลราชธานี#อ่านต่อ..
02-11-2010ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ The Congress on Conservation of Biological Diversity ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ The Congress on Conservation of Biological Diversity ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร#อ่านต่อ..
11-11-2010มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on "Fungal Biodiversity and Resources" ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on "Fungal Biodiversity and Resources" ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง#อ่านต่อ..
16-11-2010เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 6เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 6#อ่านต่อ..
29-11-2010การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เรื่อง "Bacteria and Fungi for Environmental Sustainability" การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เรื่อง "Bacteria and Fungi for Environmental Sustainability" ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัย Amity#อ่านต่อ..
02-05-2011ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ The Congress on Conservation of Biological Diversity ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ The Congress on Conservation of Biological Diversity ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร#อ่านต่อ..
29-06-2011การประชุมเสวนา เรื่องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากับการสร้างความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ –1 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน อพวช.การประชุมเสวนา เรื่องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากับการสร้างความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ –1 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน อพวช.#อ่านต่อ..
01-09-2011สัมมนาวิชาการและงานแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2554 การกำกับดูแลตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม GH201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคสัมมนาวิชาการและงานแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2554 การกำกับดูแลตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม GH201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค#อ่านต่อ..
05-09-2011สัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้ง 5 "The 5th NRCT-ICSSR Joint Seminar on Dimensions of Globalization : Indo-Thai Perspectives" ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2554 ณ โรงแมมณเฑียรพัทยา จังหวัดชลบุรีสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้ง 5 "The 5th NRCT-ICSSR Joint Seminar on Dimensions of Globalization : Indo-Thai Perspectives" ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2554 ณ โรงแมมณเฑียรพัทยา จังหวัดชลบุรี#อ่านต่อ..
12-10-2011การประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "วิจัยทรัพยากรชีวภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและระบบนิเวศ"การประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "วิจัยทรัพยากรชีวภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและระบบนิเวศ" ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี#อ่านต่อ..
03-11-2011การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเซีย (Asia Regional Forum on Biodiversity Encouraging Partnership between Business and Communities for Biodiversity Showcasing Best Practices)การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเซีย (Asia Regional Forum on Biodiversity Encouraging Partnership between Business and Communities for Biodiversity Showcasing Best Practices) ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2554 ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี#อ่านต่อ..
07-01-2012The 7th IAL Symposium 2012 Lichens : from genome to ecosystems in a changing world. ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2555 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯThe 7th IAL Symposium 2012 Lichens : from genome to ecosystems in a changing world. ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2555 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ#อ่านต่อ..
16-01-2012สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้ที่มีผลงานวิจัย และนักวิจัยเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล ประจำปี 2555สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้ที่มีผลงานวิจัย และนักวิจัยเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล ประจำปี 2555#อ่านต่อ..
10-02-2012สาสน์จากเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) 2 กุมภาพันธ์ 2012 "พื้นที่ชุ่มน้ำกับการท่องเที่ยว"สาสน์จากเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) 2 กุมภาพันธ์ 2012 "พื้นที่ชุ่มน้ำกับการท่องเที่ยว"#อ่านต่อ..
28-02-2012workshop on "Thailand and the Polar Regions : Consequences of Climate Change" Thursday 1st March 2012 at 13.00-16.00 NSM Science Square, 4th floor, chamchuri Square building, Bangkokworkshop on "Thailand and the Polar Regions : Consequences of Climate Change" Thursday 1st March 2012 at 13.00-16.00 NSM Science Square, 4th floor, chamchuri Square building, Bangkok#อ่านต่อ..
17-04-2012แบบสอบถามการประเมินความต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความร่วมมือแบบสอบถามการประเมินความต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความร่วมมือ#อ่านต่อ..
20-04-2012ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ของ ททท.ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ของ ททท.#อ่านต่อ..
30-04-2012แบบสอบทำเนียบนักอนุกรมวิธานแบบสอบทำเนียบนักอนุกรมวิธาน#อ่านต่อ..
10-05-2012Training Program for Clearing House Mechanism Capacity Building "Biodiversity Data Management for Species and Protected Areas"Training Program for Clearing House Mechanism Capacity Building "Biodiversity Data Management for Species and Protected Areas"#อ่านต่อ..
26-05-2012การประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรีการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี#อ่านต่อ..
24-08-2012ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555) (Thailand Research Expo 2012)ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555) (Thailand Research Expo 2012)#อ่านต่อ..
06-09-2012การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ#อ่านต่อ..
25-03-2013แบบฟอร์มการดำเนินงานของหน่วยงานสำหรับการอนุรักษ์พืชของประเทศไทยแบบฟอร์มการดำเนินงานของหน่วยงานสำหรับการอนุรักษ์พืชของประเทศไทย#อ่านต่อ..
31-07-2013ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ACB) และ GIZ เชิญช่างภาพมืออาชีพและช่างภาพสมัครเล่นจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “Zooming in on Biodiversity and Climate Change”ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ACB) และ GIZ เชิญช่างภาพมืออาชีพและช่างภาพสมัครเล่นจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “Zooming in on Biodiversity and Climate Change” หมดกำหนดส่งภาพ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556#อ่านต่อ..
11-12-2013รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ จำนวน 2 อัตรา ภายใน วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2556รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ จำนวน 2 อัตรา ภายใน วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2556#อ่านต่อ..
27-01-2014ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่สนใจงานด้านสัตว์น้ำต่างถิ่นในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัิติการ เรื่อง“เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทางนิเวศน์ของสัตว์น้ำต่างถิ่น” ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่สนใจงานด้านสัตว์น้ำต่างถิ่นในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัิติการ เรื่อง“เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทางนิเวศน์ของสัตว์น้ำต่างถิ่น” ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2557 ณ ห้อง 117 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด ชลบุรี ไม่เสียค่าลงทะเบียนทั้งนี้ขอให้ผู้สนใจยืนยันการเข้าการอบรม ภายในวันที่ 23 มกราคม 2557#อ่านต่อ..
21-04-2014สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะได้พัฒนาระบบฐานขข้อมูลอิเล็กทรนิกส์ "พรรณไม้ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน เพื่อลดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง" ภายใต้โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรมสำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะได้พัฒนาระบบฐานขข้อมูลอิเล็กทรนิกส์ "พรรณไม้ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน เพื่อลดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง" ภายใต้โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม#อ่านต่อ..
23-05-2014สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยปฏิการวิจัยการวิจัยชิสเทมาติคส์ของสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยปฏิการวิจัยการวิจัยชิสเทมาติคส์ของสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย : การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557#อ่านต่อ..
01-07-2014เอกสารประกอบการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2556-2560เอกสารประกอบการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2556-2560#อ่านต่อ..
07-07-2014ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ ร่วมสมัครคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 12 ระหว่างวันที่ 6-17 ตุลาคม 2557ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ ร่วมสมัครคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 12 ระหว่างวันที่ 6-17 ตุลาคม 2557#อ่านต่อ..
15-09-2014เอกสารประกอบการพิจารณา (ร่าง) เป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559เอกสารประกอบการพิจารณา (ร่าง) เป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559#อ่านต่อ..
18-11-2015แผนปฏิบัติการคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่อาศัย จังหวัดเลย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแผนปฏิบัติการคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่อาศัย จังหวัดเลย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน#อ่านต่อ..
26-11-2015ร่าง พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เสนอ ครม. พิจารณา เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558ร่าง พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เสนอ ครม. พิจารณา เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558#อ่านต่อ..
28-01-2016การแถลงข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2559 และการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2การแถลงข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2559 และการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2#อ่านต่อ..
23-02-2016กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ภายใต้หัวข้อ ท่องเที่ยววิถีไทย ใส่ใจอนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ภายใต้หัวข้อ ท่องเที่ยววิถีไทย ใส่ใจอนุรักษ์#อ่านต่อ..
28-04-2016กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายประชารัฐ และประชาคมสตาร์ทอัพไทย ขอเชิญร่วมงาน “Startup Thailand 2016”กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายประชารัฐ และประชาคมสตาร์ทอัพไทย ขอเชิญร่วมงาน “Startup Thailand 2016” ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร#อ่านต่อ..
30-05-2016การแถลงข่าวการจัดการประชุม "ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน"การแถลงข่าวการจัดการประชุม "ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน"#อ่านต่อ..
12-08-2016"12 สิงหา เปิดป่า พาแม่เที่ยวบางปู" ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) ขอเชิญเที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ"12 สิงหา เปิดป่า พาแม่เที่ยวบางปู" ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) ขอเชิญเที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ#อ่านต่อ..
01-02-2017ด้วย สผ. อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วย สผ. อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายละเอียดข้อกำหนดโครงการตามที่แนบ) จึงขอเผยแพร่แก่บริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทยรับทราบในวงกว้าง ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. 022656684-5 ในวันและเวลาราชการ หรือ bdm.onep@gmail.com#อ่านต่อ..
22-05-2017ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity) ขอเชิญร่วมคัดเลือกเป็น ASEAN Biodiversity Heroes ปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นระยะเวลา 1 ปีศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity) ขอเชิญร่วมคัดเลือกเป็น ASEAN Biodiversity Heroes ปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นระยะเวลา 1 ปี และรับเงินรางวัล 5,000 เหรียญสหรัฐ สมัครภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560#อ่านต่อ..
24-08-2017ภาพรวมของงาน ASEAN Biodiversity Heroes 2017 ในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 25560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ภาพรวมของงาน ASEAN Biodiversity Heroes 2017 ในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 25560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอชื่อ นายนณณ์ ผานิตวงศ์ เข้ารับรางวัล ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซี่ยนอื่นๆ อีก 9 ประเทศ #อ่านต่อ..