Photo Gallery 2553

25-26 พฤษภาคม 2553 การรฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตร "นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์" ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดย ศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริฯ องการสวนพฤกษศาสตร์