Photo Gallery 2553

24-28 มิถุนายน 2553 โครงการอบรมเยาวชนไทยสู่แหล่งเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก(เขาหินซ้อน) ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา โดย สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก(เขาหินซ้อน)