Photo Gallery 2554

การประชุมเรื่องการสูญเสียความหลากหลายของพันธุ์พืชกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมา วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 9.00 น. ณ ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ