Photo Gallery 2556

เทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพ(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ