Photo Gallery 2557

การประชุมการปรับปรุงการจัดสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ