Photo Gallery 2560

การประชุม ขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประจักษ์ตราเฟิร์สคลาส 2 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี