หัวข้อข่าว : ร่าง พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เสนอ ครม. พิจารณา เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558

วันที่ : 26-11-2015

เนื้อหาข่าว :

      ร่าง พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เสนอ ครม. พิจารณา เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558

ไฟล์/ลิงค์ :
  # File : Draft_Biosafety_Act.pdf