หัวข้อข่าว : ด้วย สผ. อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ : 01-02-2017

เนื้อหาข่าว :

      ด้วย สผ. อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายละเอียดข้อกำหนดโครงการตามที่แนบ) จึงขอเผยแพร่แก่บริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทยรับทราบในวงกว้าง ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. 022656684-5 ในวันและเวลาราชการ หรือ bdm.onep@gmail.com

ไฟล์/ลิงค์ :
  # File : TOR_CHM20170201.pdf