หัวข้อข่าว : ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity) ขอเชิญร่วมคัดเลือกเป็น ASEAN Biodiversity Heroes ปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นระยะเวลา 1 ปี

วันที่ : 22-05-2017

เนื้อหาข่าว :

      ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity) ขอเชิญร่วมคัดเลือกเป็น ASEAN Biodiversity Heroes ปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นระยะเวลา 1 ปี และรับเงินรางวัล 5,000 เหรียญสหรัฐ สมัครภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560

ไฟล์/ลิงค์ :
  # File : ASEAN_Biodiversity_Heroes.rar
  # File : Register_ASEAN_Biodiversity_Heroes.docx
  # File : ASEAN_Biodiversity_Heroes_Poster.png