หัวข้อข่าว : ภาพรวมของงาน ASEAN Biodiversity Heroes 2017 ในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 25560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันที่ : 24-08-2017

เนื้อหาข่าว :

      ภาพรวมของงาน ASEAN Biodiversity Heroes 2017 ในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 25560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอชื่อ นายนณณ์ ผานิตวงศ์ เข้ารับรางวัล ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซี่ยนอื่นๆ อีก 9 ประเทศ

ไฟล์/ลิงค์ :
  # Link : www.youtube.com/watch?v=zYvj7NiZ0dQ