หัวข้อข่าว : การประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

วันที่ : 12-07-2017

เนื้อหาข่าว :

      การประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

ไฟล์/ลิงค์ :
  # Link : http://58.82.155.201/chm-thaiNew/news/meeting/meeting12july17.php