หัวข้อข่าว : การประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันออก) วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

วันที่ : 18-08-2017

เนื้อหาข่าว :

      การประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันออก) วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ไฟล์/ลิงค์ :
  # Link : http://58.82.155.201/chm-thaiNew/news/meeting/meeting18aug17.php