หัวข้อข่าว : การประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 5 (ภาคใต้) วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

วันที่ : 29-08-2017

เนื้อหาข่าว :

      การประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 5 (ภาคใต้) วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ไฟล์/ลิงค์ :
  # Link : http://58.82.155.201/chm-thaiNew/news/meeting/meeting29aug17.php