หัวข้อข่าว : ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ACB) และ GIZ เชิญช่างภาพมืออาชีพและช่างภาพสมัครเล่นจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “Zooming in on Biodiversity and Climate Change”

วันที่ : 31-07-2013

เนื้อหาข่าว :

      ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ACB) และ GIZ เชิญช่างภาพมืออาชีพและช่างภาพสมัครเล่นจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “Zooming in on Biodiversity and Climate Change” หมดกำหนดส่งภาพ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ไฟล์/ลิงค์ :