หัวข้อข่าว : ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่สนใจงานด้านสัตว์น้ำต่างถิ่นในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัิติการ เรื่อง“เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทางนิเวศน์ของสัตว์น้ำต่างถิ่น”

วันที่ : 27-01-2014

เนื้อหาข่าว :

      ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่สนใจงานด้านสัตว์น้ำต่างถิ่นในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัิติการ เรื่อง“เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทางนิเวศน์ของสัตว์น้ำต่างถิ่น” ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2557 ณ ห้อง 117 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด ชลบุรี ไม่เสียค่าลงทะเบียนทั้งนี้ขอให้ผู้สนใจยืนยันการเข้าการอบรม ภายในวันที่ 23 มกราคม 2557

ไฟล์/ลิงค์ :
  # File : worhshopBurapa.pdf