มาตรา 33 การลงนาม


อนุสัญญาฉบับนี้ จักต้องเปิดให้มีการลงนาม ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร โดยทุกประเทศและองค์การผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคใดๆ ในระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2535 จนถึง 14 มิถุนายน 2536 และ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ในกรุงนิวยอร์ค ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2535 จนถึง 4 มิถุนายน 2536