ข้อตัดสินใจ


อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้อตัดสินใจ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

(Convention on Biological Diversity)

ครั้งที่ วัน เวลา สถานที่ ข้อตัดสินใจ
TH EN
12 6-17 ตุลาคม 2014 ณ เมืองพยองชาง สาธารณรัฐเกาหลี
11 8-19 ตุลาคม 2012 ณ เมืองไฮเดอราบาด สาธารณรัฐอินเดีย
10 18-29 ตุลาคม 2010 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
9 19-30 พฤษภาคม 2008 ณ นครบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
8 20-31 มีนาคม 2006 ณ เมืองคูริติบา สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
7 9-20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2004 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
6 7-19 เมษายน 2002 ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
5 15-26 พฤษภาคม 2000 ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา
4 4-15 พฤษภาคม 1998 ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก
3 4-15 พฤศจิกายน 1996 ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
2 6-17 พฤศจิกายน 1995 ณ กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 1994 ณ แนสซอ เครือรัฐบาฮามาส