กิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 10 กันยายน 2564

Image

กิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
“We’re part of the solution #ForNature”
“ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา #เพื่อธรรมชาติอยู่ได้และเราอยู่รอด”
วันที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


Facebook Fan Pagehttps://www.facebook.com/CHMThailand
official YouTube channelhttps://www.youtube.com/c/ChmThai
official twitterhttps://twitter.com/ThBiodiversity