ทะเบียนรายการกลุ่มเอคไคโนเดิร์มในประเทศไทย

 

ค้นหาตามชื่อวงศ์

ค้นหาตามประเภท

ระบุเงื่อนไขค้นหา

 

ค้นหาตามอันดับ

ค้นหาตามชื่อภาษาอังกฤษ

ค้นหาตามชื่อภาษาไทย

รายละเอียด
 

วงศ์ (Family) : Himerometridae
Amphimetra ensifer (AH Clark, 1908)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Himerometridae
Amphimetra molleri (AH Clark, 1908)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Himerometridae
Amphimetra tessellate (Müller, 1841)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Comatulidae
Anneissia bennetti (Müller, 1841)
black-yellow feather star
ดาวขนนกสีเหลืองดำ

วงศ์ (Family) : Colobometridae
Cenometra bella (Hartluab, 1890)
Gorgonian feather star
ดาวขนนกกัลปังหา

วงศ์ (Family) : Comatulidae
Clarkcomanthus albinotus Rowe, Hoggett, Birtles & Vail, 1986
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Comatulidae
Clarkcomanthus alternans (Carpenter, 1881)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Comatulidae
Clarkcomanthus littoralis (Carpenter, 1888)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Colobometridae
Colobometra perspinosa (P.H. Carpenter, 1881)
ten armed feather star
ดาวขนนกกัลปังหา

วงศ์ (Family) : Colobometridae
Colobometridae
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Comatulidae
Comanthus briareus (Bell, 1882)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Comatulidae
Comanthus mirabilis Rowe, Hoggett, Birtles & Vail, 1986
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Comatulidae
Comanthus parvicirrus (J. Müller, 1841)
Grey feather star
ดาวขนนกสีเทา

วงศ์ (Family) : Comatulidae
Comanthus parvicirrus (Müller, 1841)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Comatulidae
Comanthus wahlbergii (Müller, 1843)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Comatulidae
Comaster multifidus (Müller, 1841)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Comatulidae
Comaster nobilis (Carpenter, 1884)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Comatulidae
Comatella maculata (Carpenter,1888)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Comatulidae
Comatella nigra (Carpenter, 1888)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Comatella stelligera (Carpenter, 1888)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Comatulidae
Comatula purpurea (Müller, 1841)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Himerometridae
Craspidometra acuticirra (Carpenter, 1882)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Mariametridae
Dichrometra tenuicirra AH Clark, 1912
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Antedonidae
Dorometra nana (Hartluab, 1890)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Mariametridae
Euantedon polytes (A.H. Clark, 1936)
ten armed feather star
ดาวขนนกสิบแขน

วงศ์ (Family) : Capillaster multiradiatus (Linnaeus, 1758)
Feather star
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Himerometridae
Heterometra bengalensis (Hartluab, 1890)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Himerometridae
Heterometra sarae AH Clark, 1941
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Himerometridae
Himerometra robustipinna (P.H. Carpenter, 1881)
Red-white feather star
ดาวขนนกสีแดงขาว

วงศ์ (Family) : Mariametridae
Lamprometra palmata (J. Müller, 1841)
brown-white feather star
ดาวขนนกสีน้ำตาลขาว

วงศ์ (Family) : Mariametridae
Liparometra articulata (Müller, 1849
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Mariametridae
Mariametridae
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Mariametridae
Oxymetra finschii (Hartluab, 1890)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Comatulidae
Phanogenia distincta (Carpenter, 1888)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Comatulidae
Phanogenia gracilis (Hartlaub, 1893)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Comatulidae
pillaster sentosus (Carpenter, 1888)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Colobometridae
Pontiometra andersoni (Carpenter, 1889)
Feather star
ดาวขนนก

วงศ์ (Family) : Mariametridae
Stephanometra indica (Smith, 1876)
black-white feather star
ดาวขนนกสีน้ำตาลขาว

วงศ์ (Family) : Zygometridae
Zygometra punctata AH Clark, 1912
Feather star
ดาวขนนก