ทะเบียนรายการกลุ่มเอคไคโนเดิร์มในประเทศไทย

 

ค้นหาตามชื่อวงศ์

ค้นหาตามประเภท

ระบุเงื่อนไขค้นหา

 

ค้นหาตามอันดับ

ค้นหาตามชื่อภาษาอังกฤษ

ค้นหาตามชื่อภาษาไทย

รายละเอียด
 

วงศ์ (Family) : Acanthasteridae
Acanthaster planci (Linnaeus, 1758)
Crown of Thorn starfish
ดาวมงกุฏหนาม

วงศ์ (Family) : Asterinidae
Anseropoda rosacea (Lamarck, 1816)
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Anthenea flavescens (Gray, 1840)
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Anthenea pentagonula (Lamarck, 1816)
Sea star
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Anthenea regalis Koehler, 1910
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Archasteridae
Archaster angulatus Müller & Troschel, 1842
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Archasteridae
Archaster typicus Müller & Troschel, 1840
sand sea star
ดาวทราย

วงศ์ (Family) : Asterinidae
Asterina coronata von Martens, 1866
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Asterodiscididae
Asterodiscides belli Rowe, 1977
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Asteropseidae
Asteropsis caranifera (Lamarck, 1816)
Sea star
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Astropectinidae
Astropecten bengalensis Döderlein, 1917
Starfish
ดาวทราย

วงศ์ (Family) : Astropectinidae
Astropecten fasciatus Döderlein, 1926
Starfish
ดาวทราย

วงศ์ (Family) : Astropectinidae
Astropecten granulatus Müller & Troschel, 1842
Starfish
ดาวทราย

วงศ์ (Family) : Astropectinidae
Astropecten indicus Döderlein, 1888
sand sea star
ดาวทราย

วงศ์ (Family) : Astropectinidae
Astropecten monacanthus Sladen, 1883
Starfish
ดาวทราย

วงศ์ (Family) : Astropectinidae
Astropecten polyacanthus Müller & Troschel, 1842
Starfish
ดาวทราย

วงศ์ (Family) : Astropectinidae
Astropecten pusillus Sluiter, 1889
Starfish
ดาวทราย

วงศ์ (Family) : Astropectinidae
Astropecten vappa Müller & Troschel, 1842
Starfish
ดาวทราย

วงศ์ (Family) : Astropectinidae
Astropecten velitaris von Martens, 1865
Starfish
ดาวทราย

วงศ์ (Family) : Astropectinidae
Astropecten zebra Sladen, 1883
Starfish
ดาวทราย

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Choriaster granulatus Lütken, 1869
Sea star
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Astropectinidae
Craspidaster hesperus (Müller & Troschel, 1840)
Starfish
ดาวทราย

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Culcita novaeguineae Müller & Troschel, 1842
Pin-cushion starfish
ดาวหมอนปักเข็ม ดาวซาลาเปา

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Culcita schmideliana (Retzius, 1805)
Pin-cushion starfish
ดาวหมอนปักเข็ม ดาวซาลาเปา

วงศ์ (Family) : Ophidiasteridae
Dactyloaster cylindricus (Lamarck, 1816)
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Echinasteridae
Echinaster luzonica (Gray, 1840)
Sea star
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Echinasteridae
Echinaster purpureus (Gray, 1840)
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Echinasteridae
Echinaster stereosomus Fisher, 1913
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Pterasteridae
Euretaster cribosus (von Martens, 1867)
Sea star
ดาวทะเลลายตาข่าย

วงศ์ (Family) : Ophidiasteridae
Fromia hemiopla Fisher, 1913
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Ophidiasteridae
Fromia indica (Perrier, 1869)
Grey sea star
ดาวทะเลสีเทา

วงศ์ (Family) : Ophidiasteridae
Fromia monilis (Perrier, 1869)
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Ophidiasteridae
Fromia monilis Perrier, 1869
Sea star
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Ophidiasteridae
Fromia monilis Perrier, 1869
Red sea star
ดาวทะเลสีแดง

วงศ์ (Family) : Ophidiasteridae
Gomophia egyptiaca Gray, 1840
Dark brown sea star
ดาวทะเลสีน้ำตาล

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Goniodiscaster forficulatus (Perrier, 1875)
Sea star
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Goniodiscaster granuliferus (Gray, 1847)
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Ophidiasteridae
Leiaster speciosus von Martens, 1866
Red sea star
ดาวทะเลสีแดง

วงศ์ (Family) : Ophidiasteridae
Linckia guildingi Gray, 1840
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Ophidiasteridae
Linckia laevigata (Linnaeus, 1758)
Blue sea star
ดาวทะเลสีน้ำเงิน

วงศ์ (Family) : Ophidiasteridae
Linckia multifora (Lamarck, 1816)
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Luidiidae
Luidia hardwicki (Gray, 1840)
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Luidiidae
Luidia maculata Müller & Troschel, 1842
Eight-arms luidia sea star
ดาวแสงอาทิตย์

วงศ์ (Family) : lu
Luidia penangensis deLoriol, 1891
Starfish
ดาวแสงอาทิตย์

วงศ์ (Family) : Luidiidae
Luidia savignyi (Audouin, 1826)
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Echinasteridae
Metrodira subulata Gray, 1840
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Methrodiidae
Mithrodia clavigera (Lamarck, 1816)
Sea star
ดาวลายเสือ

วงศ์ (Family) : Ophidiasteridae
Nardoa lemonnieri Koehler, 1910
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Ophidiasteridae
Neoferdina cumingi (Gray, 1840)
Sea star
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Asterinidae
Nepanthia suffarcinata Sladen, 1889
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Ophidiasteridae
Ophidiaster granifer Lütken, 1871
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Ophidiasteridae
Paraferdina laccadivensis James, 1976
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Asterinidae
Patiriella exigua (Lamarck, 1816)
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Pentaceraopsis tyloderma Fisher, 1913
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Pentaceraster alveolatus (Perrier, 1875)
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Pentaceraster australis (Lütken, 1871)
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Pentaceraster gracilis (Lütken, 1871)
Sea star
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Pentaceraster regulus (Müller & Troschel, 1842)
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Pentaceraster sibogae Döderlein, 1916
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Pentaceraster westermanni (Lütken, 1871)
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Pentaster obtusatus (Bory de St Vincent, 1827)
Sea star
ดาวทะเลเหลืองดำ

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Protoreaster nodosus (Linnaeus, 1758)
Sea star
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Astropectinidae
Psilaster andromeda (Müller & Troschel, 1842)
Starfish
ดาวทราย

วงศ์ (Family) : Goniasteridae
Stellaster childreni Gray, 1840
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Goniasteridae
Stellaster princeps Sladen, 1889
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Ophidiasteridae
Tamaria fusca Gray, 1840
Sea star
ดาวทะเลสีแดงอิฐ