ทะเบียนรายการกลุ่มเอคไคโนเดิร์มในประเทศไทย

 

ค้นหาตามชื่อวงศ์

ค้นหาตามประเภท

ระบุเงื่อนไขค้นหา

 

ค้นหาตามอันดับ

ค้นหาตามชื่อภาษาอังกฤษ

ค้นหาตามชื่อภาษาไทย

รายละเอียด
 

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphilycus scripta (Koehler, 1904)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphiodia obtecta Mortensen, 1940
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphioplus (Amphichilus) cesareus (Koehler, 1905)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphioplus (Amphichilus) impressus (Ljungman, 1867)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphioplus (Amphichilus) intermedius (Koehler, 1905)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphioplus (Amphioplus) didymus H.L. Clark, 1938
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphioplus (Amphioplus) lucidus Koehler, 1922
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphioplus (Amphioplus) personatus (Koehler, 1905)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphioplus (Amphioplus) praestans (Koehler, 1905)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphioplus (Amphioplus) seminudus Mortensen, 1940
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphioplus (Amphioplus) stenaspis H.L. clark, 1938
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphioplus (Lymanella) andreae (Lütken, 1872)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphioplus (Lymanella) depressa (Ljungman, 1867)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphioplus (Lymanella) laevis (Lyman, 1874)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphioplus (Unioplus) conditus (Koehler, 1905)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphioplus relictus (Koehler, 1905)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphipholis misera (Koehler, 1899)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1829)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphiura (Amphiura) abbreviata Koehler, 1905
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphiura (Amphiura) ambigua Koehler, 1905
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphiura (Amphiura) luetkeni Duncan, 1879
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphiura (Amphiura) sexradiata Koehler, 1930
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphiura (Felleria) ecnomiotata H.L. Clark, 1911
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphiura (Felleria) heptacantha (Mortensen, 1940)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Amphiura (Ophiopeltis) phalerata (Lyman, 1874)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Asterinidae
Asterina sarasini (de Loriol, 1897)
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Asteronychidae
Asteronyx loveni Müller & Troschel, 1842
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Gorgonocephalidae
Astroboa clavata (Lyman, 1861)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Gorgonocephalidae
Astroboa nuda (Lyman, 1874)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Gorgonocephalidae
Astrocladus exiguus (Lamarck, 1816)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Dougaloplus acanthinus (H.L. Clark, 1911)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Dougaloplus echinatus (Ljungman, 1867)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Euryalidae
Euryale aspera Lamarck, 1816
Basket star
ดาวตะกร้า

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Macrophiothrix aspidota (Müller & Troschel, 1842)
Brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Macrophiothrix bedoti (de Loriol, 1893)
Brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Macrophiothrix callizona (H.L. Clark, 1938)
Brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Macrophiothrix fumaria (Müller & Troschel, 1842)
Brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Macrophiothrix galateae (Lütken, 1872)
Brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Macrophiothrix hirsuta (Müller & Troschel, 1842)
Brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Macrophiothrix irregularis (H.L. Clark, 1938)
Brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Macrophiothrix koehleri A.M. Clark, 1968
Brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Ophitrichidae
Macrophiothrix longipeda (Lamarck, 1816)
Spine brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Macrophiothrix martensi (Lyman, 1874)
Brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Macrophiothrix melanosticta (Grube, 1868)
Brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Ophitrichidae
Macrophiothrix nereidina (Lamarck, 1816)
Spine brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Ophitrichidae
Macrophiothrix nereidina (Lamarck, 1816)
Spine brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Macrophiothrix propinqua (Lyman, 1861)
Brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Macrophiothrix striolata (Grube, 1868)
Brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Asterinidae
Nepanthia maculata Gray, 1840
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Ophiactidae
Ophiactis affinis Duncan, 1879
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiactidae
Ophiactis conferta Koehler, 1905
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiactidae
Ophiactis delagoa Balinsky, 1957
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiactidae
Ophiactis helmitiles H.L. Clark, 1915
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiactidae
Ophiactis modesta Brock, 1888
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiactidae
Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842)
six-arms green brittle star
ดาวเปราะเขียวหกแขน

วงศ์ (Family) : Ophiodermatidae
Ophiarachnella gorgonia (Müller & Troschel, 1842)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiodermatidae
Ophiarachnella infernalis (Müller & Troschel, 1842)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiacanthidae
Ophicantha indica Ljungman, 1867
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Ophiocentrus dilatatus (Koehler, 1905)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Ophiocentrus verticillata (Döderlein, 1896)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiodermatidae
Ophiochasma stellatum (Ljungman, 1867)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophitrichidae
Ophiocnemis marmorata (Lamarck, 1816)
Jellyfish brittle star
ดาวเปราะแมงกะพรุน

วงศ์ (Family) : Ophiocomidae
Ophiocoma brevipes Peters, 1851
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiocomidae
Ophiocoma dentate Müller & Troschel, 1842
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiocomidae
Ophiocoma erinaceus Müller & Troschel, 1842
Black Ophiocomid brittle star
ดาวเปราะสีดำ

วงศ์ (Family) : Ophiocomidae
Ophiocoma erinaceus Müller & Troschel, 1842
Black Ophiocomid brittle star
ดาวเปราะสีดำ

วงศ์ (Family) : Ophiocomidae
Ophiocoma pica Müller & Troschel, 1842
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiocomidae
Ophiocoma similanensis Bussarawit & Rowe,1985
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiocomidae
Ophiocomella sexradia (Duncan, 1887)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Ophiogymna elegans Ljungman, 1866
Brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Ophiogymna pellicula Duncan, 1876)
Brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Ophiuridae
Ophiolepis cincta Müller & Troschel, 1842
Brittle star
ดาวเปราะลาย

วงศ์ (Family) : Ophiuridae
Ophiolepis superba H.L. Clark, 1915
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiocomidae
Ophiomastix annulosa (Lamarck, 1816)
Banded Ophiocomid brittle star
ดาวเปราะลาย

วงศ์ (Family) : Ophiocomidae
Ophiomastix caryphyllata Lütken, 1869
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiocomidae
Ophiomastix sexradiata A.H. Clark, 1952
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Ophiomaza cacaotica Lyman, 1871
Brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่

วงศ์ (Family) : Ophiomyxidae
Ophiomyxa irregularis Koehler, 1898
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophionereididae
Ophionereis dubia (Müller & Troschel, 1842)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophionereididae
Ophionereis porrecta Lyman, 1860
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiacanthidae
Ophioplinthaca rudis (Koehler, 1897)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiuridae
Ophioplocus japonicus H.L. Clark, 1911
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Ophiopsammium rugosum Koehler, 1905
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Ophiopsammium semperi Lyman, 1874
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophitrichidae
Ophiopteron elegans Ludwig, 1888
Arm spine web brittle star
ดาวเปราะหนามร่ม

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Ophiopteron punctocoeruleum Koehler, 1922
Brittle star
ดาวเปราะหนามร่ม

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Ophiopteron vitense Koehler, 1927
Brittle star
ดาวเปราะหนามร่ม

วงศ์ (Family) : Ophiocomidae
Ophiosila dilatata Koehler, 1930
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiocomidae
Ophiosila pantherina Koehler, 1898
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiocomidae
Ophiosila timida Koehler, 1930
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiactidae
Ophiosphaera insignis Brock, 1888
Dimorphism brittle star
ดาวเปราะสองเพศ

วงศ์ (Family) : Ophitrichidae
Ophiothela danae Verrill, 1869
Gorgonian brittle star
ดาวเปราะกัลปังหา

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Ophiothrix (Acanthophiothrix) armata Koehler, 1905
Brittle star
ดาวเปราะหนามเล็ก

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Ophiothrix (Acanthophiothrix) lepidus de Loriol, 1893
Brittle star
ดาวเปราะหนามเล็ก

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Ophiothrix (Acanthophiothrix) leucotrigona H.L. Clark, 1915
Brittle star
ดาวเปราะหนามเล็ก

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Ophiothrix (Acanthophiothrix) proteus Koehler, 1905
Brittle star
ดาวเปราะหนามเล็ก

วงศ์ (Family) : Ophitrichidae
Ophiothrix (Acanthophiothrix) purpurea von Martens,1867
Long-spine brittle star
ดาวเปราะหนามยาว

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Ophiothrix (Acanthophiothrix) spinosissima Koehler, 1905
Brittle star
ดาวเปราะหนามเล็ก

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Ophiothrix (Ophiothrix) abstinens Koehler, 1930
Brittle star
ดาวเปราะหนามเล็ก

วงศ์ (Family) : Ophitrichidae
Ophiothrix (Ophiothrix) ciliaris (Lamarck, 1816)
spine brittle star
ดาวเปราะหนามเล็ก

วงศ์ (Family) : Ophitrichidae
Ophiothrix (Ophiothrix) exigua Lyman, 1874
spine brittle star
ดาวเปราะหนามเล็ก

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Ophiothrix (Ophiothrix) faveolata Marktanner-Turneretscher, 1887
Brittle star
ดาวเปราะหนามเล็ก

วงศ์ (Family) : Ophitrichidae
Ophiothrix (Ophiothrix) plana Lyman, 1874
spine brittle star
ดาวเปราะหนามเล็ก

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Ophiothrix (Ophiothrix) prostrata Koehler, 1922
Brittle star
ดาวเปราะหนามเล็ก

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Ophiothrix (Ophiothrix) stelligera Lyman, 1874
Brittle star
ดาวเปราะหนามเล็ก

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Ophiothrix (Ophiothrix) vitrea Döderlein, 1896
Brittle star
ดาวเปราะหนามเล็ก

วงศ์ (Family) : Ophiuridae
Ophiura kinbergi (Lyman, 1867)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Amphiuridae
Paracrocnida sinensis (A.H. Clark, 1917)
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Oreasteridae
Poraster superbus (Möbius, 1859)
Starfish
ดาวทะเล

วงศ์ (Family) : Ophiuridae
Stegophiura sterilis Koehler, 1922
Brittle star
ดาวเปราะ

วงศ์ (Family) : Ophiotrichidae
Macrophiothrix variabilis (Duncan, 1887)
Brittle star
ดาวเปราะหนามใหญ่