ทะเบียนรายการกลุ่มเอคไคโนเดิร์มในประเทศไทย

 

ค้นหาตามชื่อวงศ์

ค้นหาตามประเภท

ระบุเงื่อนไขค้นหา

 

ค้นหาตามอันดับ

ค้นหาตามชื่อภาษาอังกฤษ

ค้นหาตามชื่อภาษาไทย

รายละเอียด
 

วงศ์ (Family) : Brissidae
Anametalia sternaloides (Bolau, 1874)
Heart urchin
เม่นหัวใจ

วงศ์ (Family) : Arachnoididae
Arachnoides placenta (Linnaeus, 1758)
Sand dollar
เหรียญทะเล

วงศ์ (Family) : Diadematidae
Astropyga radiata (Leske,1778)
Flexible test sea urchin
เม่นทะเลเปลือกนิ่ม

วงศ์ (Family) : Diadematidae
Astropyga radiata (Leske,1778)
Red urchin, fire urchin, Blue-spotted urchin
เม่นทะเลจุดฟ้า, เม่นทะเลสีแดง

วงศ์ (Family) : Brissidae
Brissopsis luzonica (Gray, 1851)
Heart urchin
เม่นหัวใจ

วงศ์ (Family) : Brissidae
Brissus agassizii Döderlein, 1885
Heart urchin
เม่นหัวใจ

วงศ์ (Family) : Brissidae
Brissus latecarinatus (Leske, 1778)
Heart urchin
เม่นหัวใจ

วงศ์ (Family) : Diadematidae
Chaetodiadema granulatum Mortensen, 1903
Sea urchin
เม่นทะเล

วงศ์ (Family) : Clypeasteridae
Clypeaster humilis (Leske, 1778)
Sand dollar
เหรียญทะเล

วงศ์ (Family) : Clypeasteridae
Clypeaster latissimus (Lamarck, 1816)
Sand dollar
เหรียญทะเล

วงศ์ (Family) : Clypeasteridae
Clypeaster rarispinus de Meijere, 1903
Sand dollar
เหรียญทะเล

วงศ์ (Family) : Clypeasteridae
Clypeaster reticulatus (Linnaeus, 1758)
Sand dollar
เหรียญทะเล

วงศ์ (Family) : Echinometridae
Colobocentrotus (Podophora) atratus (Linnaeus, 1758)
Sea urchin
เม่นทะเล

วงศ์ (Family) : Diadematidae
Diadema savignyi (Michelin, 1845)
long spine sea urchin
เม่นดำหนามยาว

วงศ์ (Family) : Diadematidae
Diadema setosum (Leske, 1778)
long spine sea urchin
เม่นดำหนามยาว

วงศ์ (Family) : Echinocyamidae
Echinocyamus crispus Mazzetti, 1894
Sand dollar
เหรียญทะเล

วงศ์ (Family) : Astriclypeidae
Echinodiscus auritus Leske, 1778
Sand dollar
เหรียญทะเลร่องเปิด

วงศ์ (Family) : Astriclypeidae
Echinodiscus bisperforatus Leske, 1778
Sand dollar
เหรียญทะเล

วงศ์ (Family) : Astriclypeidae
Echinodiscus tenuissimus (L. Agassiz, 1847)
Sand dollar
เหรียญทะเลร่องปิด

วงศ์ (Family) : Echinolampididae
Echinolampas alexandri de Loriol, 1876
Heart urchin
เม่นไข่

วงศ์ (Family) : Echinometridae
Echinometra mathaei (de Blainville, 1825)
Green sea urchin
เม่นทะเลเขียว

วงศ์ (Family) : Echinometridae
Echinostrephus molaris (de Blainville, 1825)
Burrowing sea urchin
เม่นทะเลรู

วงศ์ (Family) : Diadematidae
Echinothrix calamaris (Pallas, 1774)
Sea urchin
เม่นดำหนามสั้น

วงศ์ (Family) : Cidaridae
Eucidaris metularia (Lamarck, 1816)
Pencil-spine sea urchin
เม่นหนามดินสอเล็ก

วงศ์ (Family) : Fibulariidae
Fibulariella acuta (Yoshiwara, 1898)
Heart urchin
เม่นทะเลจิ๋ว

วงศ์ (Family) : Fibulariidae
Fibulariella angulipora (Mortensen, 1948)
Sand dollar
เม่นทะเลจิ๋ว

วงศ์ (Family) : Toxopneustidae
Gymnechinus pulchellus Mortensen, 1904
Sea star
เม่นทะเล

วงศ์ (Family) : Toxopneustidae
Gymnechinus robillardi (de loriol, 1883)
Sea urchin
เม่นทะเล

วงศ์ (Family) : Paleopneustina incertae sedis B
Heterobrissus niasicus (Döderlein, 1901)
Heart urchin
เม่นหัวใจ

วงศ์ (Family) : Echinometridae
Heterocentrotus mamillatus (Linnaeus, 1758)
Sea urchin
เม่นทะเล

วงศ์ (Family) : Laganidae
Jacksonaster depressum (L. Agassiz, 1841)
Sand dollar
เหรียญทะเล

วงศ์ (Family) : Laganidae
Laganum decagonale (de Blainville, 1827)
Sand dollar
เหรียญทะเล

วงศ์ (Family) : Eurypatagidae
Linopneustes brachypetalus Mortensen, 1950
Heart urchin
เม่นหัวใจ

วงศ์ (Family) : Loveniidae
Lovenia elongata (Gray, 1845)
Heart urchin
เม่นหัวใจ

วงศ์ (Family) : Loveniidae
Lovenia subcarinata (Gray, 1845)
Heart urchin
เม่นหัวใจ

วงศ์ (Family) : Spatangidae
Maretia ovata (Leske, 1778)
Heart urchin
เม่นหัวใจ

วงศ์ (Family) : Spatangidae
Maretia planulata (Lamarck, 1816)
Heart urchin
เม่นหัวใจ

วงศ์ (Family) : Temnopleuridae
Mespilia globulus (Linnaeus, 1758)
Blue-striped sea urchin
เม่นแต่งตัวแถบสีฟ้า

วงศ์ (Family) : Brissidae
Metalia spatagus (Linnaeus, 1758)
Heart urchin
เม่นหัวใจ

วงศ์ (Family) : Brissidae
Metalia sternalis (Lamarck, 1816)
Heart urchin
เม่นหัวใจ

วงศ์ (Family) : Schizasteridae
Moira stygia A. Agassiz, 1872
Heart urchin
เม่นหัวใจ

วงศ์ (Family) : Toxopneustidae
Nudechinus multicolor (Yoshiwara, 1898)
Sea urchin
เม่นทะเล

วงศ์ (Family) : Parasaleneiidae
Parasalenia gratiosa A. Agassiz, 1863
Black sea urchin
เม่นทะเลสีดำ

วงศ์ (Family) : Temnopleuridae
Paratrema doederleini (Mortensen, 1904)
Sea urchin
เม่นทะเล

วงศ์ (Family) : Laganidae
Peronella lesueuri (L. Agassiz, 1841)
Red sand dollar
เหรียญทะเลแดง

วงศ์ (Family) : Laganidae
Peronella orbicularis (leske, 1778)
Sand dollar
เหรียญทะเล

วงศ์ (Family) : Laganidae
Peronella rubra (Döderlein, 1885)
Sand dollar
เหรียญทะเล

วงศ์ (Family) : Cidaridae
Phyllacanthus imperialis (Lamarck, 1816)
Pencil-spine sea urchin
เม่นหนามดินสอ

วงศ์ (Family) : Cidaridae
Prionocidaris bispinosa (Lamarck, 1816)
Verticillated spine sea urchin
เม่นหนามมงกุฏ

วงศ์ (Family) : Cidaridae
Prionocidaris verticillata (Lamarck, 1816)
Verticillated spine sea urchin
เม่นหนามมงกุฏ

วงศ์ (Family) : Toxopneustidae
Pseudoboletia maculata Troschel, 1869
Sea urchin
เม่นทะเล

วงศ์ (Family) : Brissidae
Rhynobrissus pyramidalis A. Agassiz, 1872
Heart urchin
เม่นหัวใจ

วงศ์ (Family) : Temnopleuridae
Salmaciella dussumieri (L. Agassiz, 1846)
white decorated sea urchin
เม่นแต่งตัวขาวหนามแดง

วงศ์ (Family) : Temnopleuridae
Salmacis bicolor L. Agassiz, 1846
Green decorated sea urchin
เม่นแต่งตัวเขียวหนามลายแดง

วงศ์ (Family) : Temnopleuridae
Salmacis sphaeroides (Linnaeus, 1758)
Green decorated sea urchin
เม่นแต่งตัวเขียวหนามลายเขียว

วงศ์ (Family) : Temnopleuridae
Salmacis virgulata L. Agassiz, 1846
Sea urchin
เม่นทะเล

วงศ์ (Family) : Temnopleuridae
Salmacis virgulata L. Agassiz, 1846
Green decorated sea urchin
เม่นแต่งตัวเขียวหนามม่วง

วงศ์ (Family) : Schizasteridae
Schizaster lacunosus (Linnaeus, 1758)
Heart urchin
เม่นหัวใจ

วงศ์ (Family) : Stomopneustidae
Stomopneustes variolaris (Lamarck, 1816)
Sea urchin
เม่นทะเลหนามเหลี่ยม

วงศ์ (Family) : Strongylocentrotidae
Strongylocentrotus pallidus (G.O. Sars, 1871)
Sea urchin
เม่นทะเล

วงศ์ (Family) : Temnopleuridae
Temnopleurus alexandri (Bell, 1884)
Sea urchin
เม่นทะเล

วงศ์ (Family) : Temnopleuridae
Temnopleurus reevesi (Gray, 1855)
Sea urchin
เม่นทะเล

วงศ์ (Family) : Temnopleuridae
Temnopleurus toreumaticus (Leske, 1778)
Brown decorated sea urchin
เม่นแต่งตัวน้ำตาล

วงศ์ (Family) : Temnopleuridae
Temnotrema reticulatrum (Mortensen, 1904)
Sea urchin
เม่นทะเล

วงศ์ (Family) : Temnopleuridae
Temnotrema siamensis (Mortensen, 1904)
Sea urchin
เม่นทะเล

วงศ์ (Family) : Toxopneustidae
Toxopneustes pileolus (Lamarck, 1816)
Flower sea urchin
เม่นแต่งตัว เม่นดอกไม้

วงศ์ (Family) : Toxopneustidae
Tripneustes gratilla (Linnaeus, 1758)
Purple decorated sea urchin
เม่นแต่งตัวม่วงหนามขาว