ทะเบียนรายการกลุ่มเอคไคโนเดิร์มในประเทศไทย

 

ค้นหาตามชื่อวงศ์

ค้นหาตามประเภท

ระบุเงื่อนไขค้นหา

 

ค้นหาตามอันดับ

ค้นหาตามชื่อภาษาอังกฤษ

ค้นหาตามชื่อภาษาไทย

รายละเอียด
 

วงศ์ (Family) : Caudinidae
Acaudina leucoprocta (H.L. Clark, 1938)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหัวมันเทศ

วงศ์ (Family) : Caudinidae
Acaudina molpadioides (Semper, 1868)
Sea potato
ปลิงหัวมันเทศ

วงศ์ (Family) : Cucumariidae
Actinocucumis typicus Ludwig, 1875
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Actinopyga echinites (Jaeger, 1833)
Deep-water redfish
ปลิงทะเลน้ำตาล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Actinopyga lecanora (Jaeger, 1833)
Stonefish, White ramped sea cucumber
ปลิงทะเลน้ำตาลก้นขาว

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Actinopyga mauritiana (Quoy & Gaimard, 1833)
Surf redfish
ปลิงทะเลน้ำตาลลายขาว

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Actinopyga miliaris (Quoy & Gaimard, 1833)
Blackfish , Harry Blackfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Actinopyga obesa (Selenka, 1867)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Sclerodactylidae
Afrocucumis africana (Semper, 1868)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Synaptidae
Anapta gracilis Semper, 1868
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงสร้อยไข่มุก ปลิงงู

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Bohadschia argus (Jaeger, 1833)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Bohadschia atra Massin, Rasolofonirina, Conand & Samyn, 1999
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Bohadschia bivittata (Mitsukuri, 1912)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Bohadschia marmorata (Jaeger, 1833)
Chalkfish
ปลิงทะเลเทา

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Bohadschia vitiensis (Semper, 1868)
Chalkfish
ปลิงทะเลทอง

วงศ์ (Family) : Cucumariidae
Cercodemas anceps (Selenka, 1867)
Dendrochirotid sea cucumber
ปลิงหนวดกิ่งไม้ชมพูเหลือง

วงศ์ (Family) : Sclerodactylidae
Cladolabes hamatus (Sluiter, 1914)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Sclerodactylidae
Cladolabes schmeltzii (Ludwig, 1875)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Cucumariidae
Colochirus quadrangularis Troschel, 1843
Dendrochirotid sea cucumber
ปลิงหนวดกิ่งไม้เขียวชมพู

วงศ์ (Family) : Cucumariidae
Cucumaria frondosa (Gunner, 1767)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Phyllophoridae
Globosita argus (Heding & Panning, 1954)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Phyllophoridae
Havelockia versicolor (Semper, 1868)
Dendrochirotid sea cucumber
ปลิงหนวดกิ่งไม้เขียว

วงศ์ (Family) : Phyllophoridae
Hemithyone semperi (Bell, 1884)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Acanthotrapeza) coluber (Semper, 1868)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Acanthotrapeza) pyxis Selenka, 1867
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Cystipus) rigida Selenka, 1867
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, 1833
Lollyfish
ปลิงทะเลดำ

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Halodeima) edulis Lesson, 1830
Pinkfish
ปลิงทะเลชมพู

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Lessonothuria) pardalis Selenka, 1867
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Lessonothuria) verrucosa Selenka, 1867
Blue spine sea cucumber
ปลิงทะเลน้ำตาลหนวดฟ้า

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota (Brandt, 1835)
White threadsfish
ปลิงทะเลดำ

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Metriatyla) albiventer Semper, 1868
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Metriatyla) martensii Semper, 1868
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Metriatyla) scabra Jaeger, 1833
Sandfish
ปลิงทะเลเทา

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Microthele) axiologa H.L. Clark, 1921
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Microthele) fuscopunctata Jaeger,1833
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Microthele) nobilis (Selenka, 1867)
Black teatfish
ปลิงทะเลน้ำตาล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Platyperona) difficilis Semper, 1868
Brown sea cucumber
ปลิงทะเลน้ำตาลไหม้

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Selenkothuria) erinacea Semper, 1868
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Selenkothuria) moebii Ludwig, 1883
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Semperothuria) cinerascens (Brandt, 1835)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Semperothuria) flavomaculata Semper, 1868
Red snakefish
ปลิงทะเลม่วง

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Stauropora) discrepans Semper, 1868
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Stauropora) fuscocinerea Jaeger, 1833
Orange brown sea cucumber
ปลิงน้ำตาลส้ม

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Theelothuria) notabilis Ludwig, 1875
Dorilisy
ปลิงทะเลน้ำตาลไหม้จุดขาว

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Theelothuria) spinifera Théel, 1886
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Theelothuria) squamifera Semper, 1868
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Thymiosycia) arenicola Semper, 1868
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Thymiosycia) conussalba Cherbonnier & Feral, 1984
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Thymiosycia) hilla Lesson, 1830
Tiger tail sea cucumber
ปลิงทะเลน้ำตาลจุดขาว

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Holothuria (Thymiosycia) impatiens (Forsskål, 1755)
Tiger tail sea cucumber
ปลิงทะเลน้ำตาลเขียว

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Labidodemas semperianum Selenka, 1867
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Cucumariidae
Leptopentacta javanicus (Sluiter, 1881)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Cucumariidae
Mensamaria bicolumnata (Dendy & Hindle, 1907)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Cucumariidae
Mensamaria intercedens (Lampert, 1885)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Molpadiidae
Molpadia roretzii (von Marrenzeller, 1877)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Synaptidae
Opheodesoma australiensis Heding, 1931
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงสร้อยไข่มุก ปลิงงู

วงศ์ (Family) : Synaptidae
Opheodesoma clarki Heding, 1928
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงสร้อยไข่มุก ปลิงงู

วงศ์ (Family) : Synaptidae
Opheodesoma grisea (Semper, 1868)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงสร้อยไข่มุก ปลิงงู

วงศ์ (Family) : Synaptidae
Opheodesoma lineata Heding, 1928
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงสร้อยไข่มุก ปลิงงู

วงศ์ (Family) : Caudinidae
Paracaudina chilensis (Müller, 1850)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหัวมันเทศ

วงศ์ (Family) : Holothuriidae
Pearsonothuria graeffei (Semper, 1868)
Flowerfish
ปลิงทะเลสีขาวลายดำ

วงศ์ (Family) : Phyllophoridae
Phyllophorella kohkutiensis (Heding & Panning, 1954)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Phyllophoridae
Phyllophorella robusta (Heding & Panning, 1954)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Phyllophoridae
Phyllophorella spiculata (Chang, 1935)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Phyllophoridae
Phyllophorus (Phyllothuria) cebuensis (Semper, 1867)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Phyllophoridae
Phyllophorus (Urodemella) holothurioides Ludwig, 1875
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Cucumariidae
Plesiocolochirus australis (Ludwig, 1875)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Synaptidae
Polyplectana kefersteinii (Selenka, 1867)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงสร้อยไข่มุก ปลิงงู

วงศ์ (Family) : Synaptidae
Polyplectana nigra (Semper, 1868)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงสร้อยไข่มุก ปลิงงู

วงศ์ (Family) : Synaptidae
Protankyra pseudodigitata (Semper, 1868)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงสร้อยไข่มุก ปลิงงู

วงศ์ (Family) : Cucumariidae
Pseudocnus echinatus (von Maranzeller, 1881)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Cucumariidae
Pseudocolochirus violaceus (Théel, 1886)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงแอปเปิ้ล

วงศ์ (Family) : Cucumariidae
Pseudothyone mosaica (Koehler & Vaney, 1910)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Phyllophoridae
Selenkiella malayense Heding & Panning, 1954
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Phyllophoridae
Selenkiella siamense Heding & Panning, 1954
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Stichopodidae
Stichopus chloronotus Brandt, 1835
Black sea cucumber
ปลิงหินสีดำปุ่มส้ม

วงศ์ (Family) : Stichopodidae
Stichopus hermanni Semper, 1868
Curryfish
ปลิงทะเลเหลี่ยมน้ำตาล

วงศ์ (Family) : Stichopodidae
Stichopus horrens Selenka, 1867
Warty sea cucumber
ปลิงหินปุ่ม

วงศ์ (Family) : Stichopodidae
Stichopus japonicus Semper, 1868
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Stichopodidae
Stichopus pseudohorrens Cherbonnier, 1967
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Stichopodidae
Stichopus variegatus Semper, 1868
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Stichopodidae
Stichopus vastus Sluiter, 1888
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Phyllophoridae
Stolus buccalis (Stimpson, 1855)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Phyllophoridae
Stolus conjugens (Semper, 1868)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้

วงศ์ (Family) : Synaptidae
Synapta maculata (Chamisso & Eysenhardt, 1821)
Giant medusan worm
ปลิงสร้อยไข่มุก

วงศ์ (Family) : Synaptidae
Synaptula aff. virgata (Sluiter, 1901)
Giant medusan worm
ปลิงสร้อยไข่มุก

วงศ์ (Family) : Synaptidae
Synaptula aff. virgata (Sluiter, 1901)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงสร้อยไข่มุก ปลิงงู

วงศ์ (Family) : Synaptidae
Synaptula recta (Semper, 1868)
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงสร้อยไข่มุก ปลิงงู

วงศ์ (Family) : Stichopodidae
Thelenota ananas (Jaeger, 1833)
Prickly redfish
ปลิงหินหนาม

วงศ์ (Family) : Stichopodidae
Thelenota anax H.L. Clark, 1921
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงทะเล

วงศ์ (Family) : Phyllophoridae
Thyone okeni Bell, 1884
Sea cucumbe, Sandfish
ปลิงหนวดกิ่งไม้