ทะเบียนรายการชนิดปลาน้ำจืดในประเทศไทย

 

ค้นหาตามชื่อวงศ์

ค้นหาตามประเภท

ระบุเงื่อนไขค้นหา

 

ค้นหาตามอันดับ

ค้นหาตามชื่อภาษาอังกฤษ

ค้นหาตามชื่อภาษาไทย

รายละเอียด
 

วงศ์ (Family) : Pristidae
Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794)
Knife-tooth sawfish
ฉนากจะงอยแคบ

วงศ์ (Family) : Carcharhinidae
Carcharhinus leucas (Valenciennes, 1839)
Bull shark
ฉลามหัวบาตร

วงศ์ (Family) : NOTOPTERIDAE
Chitala blanci (d Aubenton, 1965)
Indochina featherback
ตองลาย

วงศ์ (Family) : DASYATIDAE
Fluvitrygon kittipongi (Vidthayanon & Roberts, 2005)
Roughback stingray
กระเบนทราย

วงศ์ (Family) : DASYATIDAE
Fluvitrygon oxyrhyncha (Sauvage1878)
Longnose Marbled Whipray
กระเบนลาย

วงศ์ (Family) : DASYATIDAE
Fluvitrygon signifer (Compagno & Roberts, 1982)
White-edge Freshwater Whipray
กระเบนขาว

วงศ์ (Family) : Carcharhinidae
Glyphis siamensis (Steindachner, 1896)
Irrawaddy river shark
ฉลามน้ำจืด

วงศ์ (Family) : DASYATIDAE
Pastinachus stellurostris Last, Fahmi & Naylor, 2010
Cowtail stingray
กระเบนธง

วงศ์ (Family) : DASYATIDAE
Pateobatis uarnacoides (Bleeker, 1852)
White-nose whip ray
กระเบนใบบัว

วงศ์ (Family) : Pristidae
Pristis pristis (Linnaeus, 1758)
Great-tooth sawfish
ฉนากจะงอยกว้าง

วงศ์ (Family) : DASYATIDAE
Urogymnus aff. lobistoma (Manjaji-Matsumoto & Last, 2006)
Lake Songkhla whipray
กระเบนบัว

วงศ์ (Family) : DASYATIDAE
Urogymnus chaophraya (Mongkolprasit & Roberts, 1990)
Giant Freshwater stingray
ราหูน้ำจืด

วงศ์ (Family) : DASYATIDAE
Hemitrygon laosensis (Roberts & Karnasuta, 1987)
Mekong Freshwater Stingray
กระเบนแม่น้ำโขง, ฝาไล