ทะเบียนรายการชนิดปลาน้ำจืดในประเทศไทย

 

ค้นหาตามชื่อวงศ์

ค้นหาตามประเภท

ระบุเงื่อนไขค้นหา

 

ค้นหาตามอันดับ

ค้นหาตามชื่อภาษาอังกฤษ

ค้นหาตามชื่อภาษาไทย

รายละเอียด
 

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Garra fluviatilis Kangrang, Thoni, Mayden & Beamish, 2016
-
มูดแควน้อย

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Aaptosyax grypus Rainboth, 1991
Mekong salmon carp
สะนากยักษ์

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Abbottina rivularis (Basilewsky, 1855)
Chinese false gudgeon
สร้อยบู่

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Acantopsis dialuzona van Hasselt 1823
Horse face loach
รากกล้วยใต้

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Acantopsis sp. 1 Boyd et al., 2017
Horse face loach
รากกล้วยจุด1

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Acantopsis sp. 2 Boyd et al., 2017
Horse face loach
รากกล้วย

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Acantopsis sp. 3 Boyd, Nithirojpakdee & Page in Boyd et al., 2017
Horse face loach
รากกล้วยจุด2

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Acantopsis sp. 4 Boyd et al., 2017
Horse face loach
รากกล้วยจุด3

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Acantopsis spectabilis (Blyth, 1860)
Horse face loach
รากกล้วย

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Acantopsis thiemmedhi Sontirat, 1999
Horse face loach
รากกล้วย อ. จินดา

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Acheilognathus deignani (Smith, 1945)
Mekong bitterling
ไข่ใส่หอย

วงศ์ (Family) : Soleidae Sole
Achiroides leucorhynchos Bleeker, 1851
-
ใบไม้

วงศ์ (Family) : Soleidae Sole
Achiroides melanorhynchus (Bleeker, 1850)
-
ใบไม้

วงศ์ (Family) : Akysidae
Acrochordonichthys gyrinus Vidthayanon & Ng, 2003
-
ขยุยยักษ์พรหมพิราม

วงศ์ (Family) : AKYSIDAE
Acrochordonichthys septemtrionalis Ng, 2001
-
ขยุยยักษ์แม่กลอง

วงศ์ (Family) : Akysidae
Acrochordonichthys rugosus  (Bleeker, 1846)
-
ขยุยยักษ์ใต้

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Akrokolioplax bicornis (Wu, 1977)
-
ส่อ

วงศ์ (Family) : Akysidae
Akysis cf. ephippifer Ng & Kottelat, 1998
-
ขยุย

วงศ์ (Family) : Akysidae
Akysis cf. maculipinnis 1 Fowler, 1934
-
ขยุย

วงศ์ (Family) : Akysidae
Akysis hendricksoni Alfred, 1966
-
ขยุย

วงศ์ (Family) : Akysidae
Akysis maculipinnis Fowler, 1934
-
ขยุย

วงศ์ (Family) : AKYSIDAE
Akysis pulvinatus Ng, 2007
Stream Catfish
ขยุย

วงศ์ (Family) : Akysidae
Akysis vespa Ng & Kottelat, 2004
-
ขยุย

วงศ์ (Family) : Akysidae
Akysis pictus Günther, 1883
Burmese stream catfish
ขยุย

วงศ์ (Family) : Akysidae
Akysis recavus  Ng & Kottelat, 1998
-
ขยุย

วงศ์ (Family) : Akysidae
Akysis varius  Ng & Kottelat, 1998
-
ขยุย

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Albulichthys albuloides (Bleeker, 1855)
-
ตะโกกหน้าสั้น

วงศ์ (Family) : Batrachoididae
Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758)
-
ย่าไอ้ดุก

วงศ์ (Family) : BOTIIDAE
Ambastaia nigrolineata (Chu & Kottelat, 1987)
Lined spiny loach
หมูน่าน

วงศ์ (Family) : BOTIIDAE
Ambastaia sidthimunki (Klausewitz, 1959)
Clawn spiny loach
หมูอารีย์

วงศ์ (Family) : Amblycipitidae
Amblyceps caecutiens Blyth, 1858
-
ดัก

วงศ์ (Family) : Amblycipitidae
Amblyceps ferotum Ng and Kottelat, 2000
-
ดัก

วงศ์ (Family) : Amblycipitidae
Amblyceps mucronatum Ng and Kottelat, 2000
-
ดัก

วงศ์ (Family) : Amblycipitidae
Amblyceps platycephalus Ng and Kottelat, 2000
-
ดัก

วงศ์ (Family) : Amblycipitidae
Amblyceps protentum Ng & Wright, 2009
-
ดัก

วงศ์ (Family) : Amblycipitidae
Amblyceps serratum Ng and Kottelat, 2000
-
ดัก

วงศ์ (Family) : Amblycipitidae
Amblyceps variegatum Ng and Kottelat, 2000
-
ดัก

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Amblypharyngodon chulabhornae Vidthayanon & Kottelat, 1990
Princess carplet
ซิวเจ้าฟ้า

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Amblyrhynchichthys micracanthus Ng & Kottelat, 2004
-
ตามิน

วงศ์ (Family) : Anabantidae Climbing Perch
Anabas testudineus (Bloch, 1792)
Climbing Perch
หมอ

วงศ์ (Family) : Anguillidae True Eel
Anguilla bengalensis (Gray, 1831)
Indian mottled eel
สะแงะ

วงศ์ (Family) : Anguillidae True Eel
Anguilla bicolor McClelland, 1844
Indonesian shortfin eel
ตูหนาหูดำ

วงศ์ (Family) : Anguillidae True Eel
Anguilla marmorata Quoy & Guimard, 1824
Giant mottled eel
ปลาไหลยักษ์

วงศ์ (Family) : Gastromyzontidae Butterfly loaches
Annamia normani (Hora, 1931)
-
ผีเสื้ออันนัม

วงศ์ (Family) : Clupeidae Sardine
Anodontostoma chacunda (Hamilton, 1822)
Chacunda gizzard shad
โคบ

วงศ์ (Family) : Clupeidae Sardine
Anodontostoma thailandiae Wongratana, 1983
Thai gizzard shad
โคบ

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Aperioptus delphax (Siebert, 1991)
-
รากกล้วยแคระ

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Aperioptus gracilentus (Smith, 1945)
-
รากกล้วยแคระ

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Aperioptus gracilis (Smith, 1934)
-
รากกล้วยแคระ

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Aperioptus hapalias (Siebert, 1991)
-
รากกล้วยแคระ

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Aperioptus pictorius Richardson, 1848
-
รากกล้วยแคระ

วงศ์ (Family) : Aplochelidae Panchax
Aplocheilus cf. panchax (Hamilton, 1822)
-
หัวตะกั่ว

วงศ์ (Family) : Apogonidae
Apogon hyalosoma Bleeker, 1852
-
อมไข่

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Arius acutirostris Day, 1877
Pointed snout catfish
กดทะเลพม่า

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Arius arenarius Müller and Troschel, 1849
Sand catfish
กดทะเล

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Arius arius (Hamilton, 1822)
Threadfin sea catfish
กดทะเล

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Arius crossocheilus Bleeker, 1846
Roughback sea catfish
กดทะเล

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Arius dispar Herre, 1926
Fleshysnout catfish
กดทะเลปากหนา

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Arius dussumieri Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1840
Blacktip sea catfish
กดทะเล

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Arius gagora (Hamilton, 1822)
Gagora catfish
กดทะเล

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Arius leptonotacanthus (Bleeker, 1849)
Smoothspined catfish
กดทะเล

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Arius maculatus (Thunberg, 1792)
Spotted catfish
กดทะเลจุดดำ

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Arius microcephalus Bleeker, 1855
Squirrelheaded catfish
กดทะเล

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Arius oetik Bleeker, 1846
Lowly catfish
กดทะเล

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Arius venosus Valenciennes, 1840
Veined catfish
กดทะเล

วงศ์ (Family) : Tetraodontidae Puffer
Auriglobus modestus (Bleeker, 1850)
-
ปักเป้าเขียว

วงศ์ (Family) : Tetraodontidae Puffer
Auriglobus nefastus (Roberts, 1982)
Greenbottle pufferfish
ปักเป้าทอง

วงศ์ (Family) : Badidae Badis
Badis ruber Schretmueller 1923
-
หมอแคระแม่โขง

วงศ์ (Family) : Badidae Badis
Badis siamensis Klausewitz, 1957
-
หมอแคระใต้

วงศ์ (Family) : Badidae Badis
Badis khwae Kullander & Britz, 2002
-
หมอแคระแม่กลอง

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Bagarius bagarius (Hamilton, 1822)
Goonch
แค้วัว

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Bagarius suchus Roberts, 1983
Crocodile catfish
แค้งู

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Bagarius yarrelli  (Sykes, 1839)
-
แค้ควาย

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Bagriichthys majusculus Ng, 2002
-
ดุกมูนครีบสูง

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Bagriichthys obscurus Ng, 1999
-
ดุกมูน

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Balantiocheilos ambusticauda Ng & Kottelat, 2007
Burnt tail barb
หางไหม้

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Balitora annamitica Kottelat, 1988
-
จิ้งจก

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Balitora burmanica Hora, 1932
-
จิ้งจก

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Balitora lancangjiangensis (Zheng, 1980)
-
จิ้งจก

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Balitora meridionalis Kottelat, 1988
-
จิ้งจก

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Balitora sp. 1
-
จิ้งจก

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Balitora sp. 2
-
จิ้งจก

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Balitora sp. 3
-
จิ้งจก

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Balitoropsis leonardi Hora, 1941
-
ผีเสื้อติดหิน

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Balitoropsis maxinae Fowler, 1923
-
ผีเสื้อติดหิน

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Balitoropsis sexmaculata (Fowler, 1934)
-
ผีเสื้อติดหิน

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Balitoropsis zollingeri Bleeker, 1853
-
ผีเสื้อติดหิน

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Bangana behri (Fowler,1937)
-
หว้าหน้านอ

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Bangana devdevi (Hora, 1936)
-
หม่น

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Bangana elegans Kottelat,, 1998
Dolphin carp
เพ้า

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Bangana sinkleri (Fowler, 1934)
-
แก้มนวล

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Barbichthys laevis (Val. in Cuv. & Val., 1842)
-
หางบ่วง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Barbodes aurotaeniatus (Tirant, 1885)
-
ตะเพียนทราย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Barbodes lateristriga (Val. in Cuv. & Val., 1842)
-
อีกอง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Barbodes rhombeus Kottelat, 2000
-
ตะเพียนน้ำตก

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Barbonymus altus (Gunther, 1868)
-
ตะเพียนทอง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Barbonymus gonionotus  (Bleeker, 1849)
-
ตะเพียนขาว

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Barbonymus schwanenfeldii  (Bleeker, 1854)
-
กะแห

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Barbucca cf. diabolica Roberts, 1989
Phantom loach
ค้อตาผีพรุ

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Barbucca elongata Vasil’evaa, c & Vasil evb, 2013
Phantom loach
ค้อตาผีตะวันออก

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Barilius bernatziki Koumans, 1937
Stream Barilius
น้ำหมึก

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Barilius ornatus Sauvage,1883
Stream Barilius
น้ำหมึกท่าแซะ

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Batasio havmolleri Smith, 1931
-
แขยงเขา

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Batasio tigrinus Ng & Kottelat, 2001
-
แขยงเขาแม่กลอง

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Batasio feruminatus  Ng & Kottelat, 2008
-
แขยงเขา

วงศ์ (Family) : ARIIDAE
Batrachocephalus mino (Hamilton, 1822)
Beardless sea catfish
กดหัวกบ

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Belodontichthys truncatus Kottelat & Ng, 1999
-
คางเบือน

วงศ์ (Family) : OSPHRONEMIDAE
Belontia hasselti (Cuvier, in Cuv. & Val., 1831)
Malay combtail
หมอจำปะ

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Betta aff. apollon 1 Schindler & Schmidt, 2006, Panijpan et al., 2014
-
-

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Betta aff. apollon 2 Schindler & Schmidt, 2007, Panijpan et al., 2014
-
-

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Betta aff. ferox Schindler & Schmidt, 2006, Panijpan et al., 2014
-
-

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Betta aff. simplex Kottelat, 1994, Panijpan et al., 2014
-
-

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Betta aff. smaragdina 1 Ladiges, 1972, Kowasupat, et al. 2014
-
กัดเขียวบืงกาฬ

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Betta aff. smaragdina 4 Ladiges, 1972 Kowasupat, et al. 2014
-
กัดเขียวหนองหาน

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Betta apollon Schindler & Schmidt, 2006
-
กัดภูเขา

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Betta ferox Schindler & Schmidt, 2006
-
กัดสงขลา

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Betta imbellis Ladiges, 1975
Crescent betta
กัดภาคใต้

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Betta kuehnei Schindler & Schmidt, 2008
-
-

วงศ์ (Family) : OSPHRONEMIDAE
Betta mahachaiensis Kowasupat, Panijpan, Ruenwongsa & Sriwattanarothai, 2011
Mahachai fightingfish
กัดมหาชัย

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Betta pallida Schindler & Schmidt, 2004
-
กัดเกาะสมุย

วงศ์ (Family) : OSPHRONEMIDAE
Betta pi Tan, 1998
Peat mouthbrooder betta
กัดน้ำแดง

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Betta prima Kottelat, 1994
-
กัดหัวโม่งตะวันออก

วงศ์ (Family) : OSPHRONEMIDAE
Betta siamorientalis Kowasupat, Panijpan, Ruenwongsa & Jeenthong, 2011
Bang Khla Fighting Fish
กัดบางคล้า

วงศ์ (Family) : OSPHRONEMIDAE
Betta simplex Kottelat, 1994
Krabi mouthbrooder betta
กัดกระบี่

วงศ์ (Family) : OSPHRONEMIDAE
Betta smaragdina Ladiges, 1972
Isan fightingfish
กัดเขียวอีสาน

วงศ์ (Family) : OSPHRONEMIDAE
Betta splendens Regan, 1910
Siamese fightingfish
กัดไทย

วงศ์ (Family) : Sciaenidae Croaker
Boesemania microlepis (Bleeker, 1858)
Boeseman croaker
ม้า

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Boraras maculatus (Duncker, 1904)
Dwarf rasbora
ซิวสามจุดพรุ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Boraras micros Kottelat & Vidthyanon, 1993
-
ซิวแคระสามจุด

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Boraras naevus Conway & Kottelat, 2011
Dwarf Rasbora
ซิวเพชรน้อย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Boraras urophthalmoides (Kottelat, 1991)
Least rasbora
ซิวหนู

วงศ์ (Family) : Eleotridae Goby
Bostrychus scalaris Larson, 2008
Ladder gudgeon
บู่ลาย

วงศ์ (Family) : Eleotridae Goby
Bostrychus sinensis (Lacepède, 1801):
Four-eyed sleeper
บู่ลื่น

วงศ์ (Family) : BOTIIDAE
Botia histrionica Blyth, 1860
Emperor spiny loach
หมูฮ่องเต้

วงศ์ (Family) : Botidae Loach
Botia kubotai Kottelat, 2004
Kubotas spiny loach
หมูลายเมฆ

วงศ์ (Family) : Botidae Loach
Botia udomritthiruji Ng, 2007
Kampol spiny loach
หมูกำพล

วงศ์ (Family) : Soleidae Sole
Brachirus harmandi (Sauvage, 1878)
-
ใบไม้

วงศ์ (Family) : Soleidae Sole
Brachirus harmandi (Savage, 1878)
-
ใบไม้

วงศ์ (Family) : Soleidae Sole
Brachirus panoides Bleeker, 1851
-
ลิ้นหมา

วงศ์ (Family) : Soleidae Sole
Brachirus siamensis (Sauvage, 1878)
Siamese sole
ใบไม้

วงศ์ (Family) : Soleidae Sole
Brachirus orientalis  (Bloch & Schneider, 1801)
Oriental sole
ใบไม้

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Brachydanio albolineatus (Blyth, 1860)
Pearl danio
ซิวใบไผ่เล็กแถบขาว

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Brachydanio kerri (Smith, 1931)
-
ซิวใบไผ่เล็กเขียว

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Brachydanio nigrofasciata (Day, 1870)
Dwarf danio
ซิวใบไผ่แถบดำ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Brachydanio pulchra (Smith, 1931)
-
ซิวใบไผ่เล็ก

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Brachydanio roseus (Fang & Kottelat, 2000)
Rosy danio
ซิวใบไผ่เล็ก

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Brachydanio tweedei (Brittan, 1956)
-
ซิวใบไผ่เล็กภาคใต้

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Brachygobius doriae (Gunther, 1868)
-
บู่หมาจู

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Brachygobius mekongensis Larson et Vidthayanon. 2000
Mekong bumblebee goby
บู่แคระ

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Brachygobius sua (Smith, 1931)
Bumblebee goby
บู่แคระ

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Brachygobius xanthomelas Herre in Herre & Myers, 1937
-
บู่เสือ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Brevibora cheeya Liao & Tan, 2011
Eyespot rasbora
ซิวหลังดวง

วงศ์ (Family) : Eleotridae Goby
Butis amboinensis (Bleeker, 1853)
Olive flathead-gudgeon
บู่เกล็ดแข็ง

วงศ์ (Family) : Eleotridae Goby
Butis butis (Hamilton, 1822)
Duckbill sleeper
บู่เกล็กแข็ง

วงศ์ (Family) : Eleotridae Goby
Butis gymnopomus (Bleeker, 1853)
-
บู่เกล็ดแข็ง

วงศ์ (Family) : Eleotridae Goby
Butis humeralis (Valenciennes, 1837):
-
บู่เกล็ดแข็ง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Cabdio cf. morrah (Hamilton, 1822)
-
แปบหัวกลม

วงศ์ (Family) : Erethistidae
Caelatoglanis zonatus  Ng & Kottelat, 2004
-
แค้ขี้หมูยักษ์

วงศ์ (Family) : Tetraodontidae Puffer
Carinotetraodon lorteti (Tirant, 1885)
Redeye puffer
ปักเป้าตาแดง

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Catlocarpio siamensis Boulenger, 1898
Giant Siamese carp
กระโห้

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Cephalocassis bicolor Fowler, 1935
-
อุกจุดดำ

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Cephalocassiss borneensis (Bleeker, 1851)
-
อุก

วงศ์ (Family) : SILURIDAE
Ceratoglanis pachynema Ng, 1999
-
สายยู

วงศ์ (Family) : Chacidae Angler Catfish
Chaca aff. bankanensis Bleeker, 1852
Angler catfish
กะแมะ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Chagunius baileyi Rainboth, 1986
-
ขิ้ง

วงศ์ (Family) : Channidae Snakehead, Murrel
Channa aff.aurolineata (Day, 1870)
Mekong great snakehead
ก้วน

วงศ์ (Family) : Channidae Snakehead, Murrel
Channa aurolineata (Day, 1870)
Great snakehead
ช่อนงูเห่า

วงศ์ (Family) : Channidae Snakehead, Murrel
Channa cf. gachua (Hamilton, 1822)
-
ก้าง

วงศ์ (Family) : Channidae Snakehead, Murrel
Channa lucius (Cuv. in Cuv. & Val., 1831)
-
กะสง

วงศ์ (Family) : Channidae Snakehead, Murrel
Channa melasoma (Bleeker, 1851)
Black snakehead
พังกับ

วงศ์ (Family) : Channidae Snakehead, Murrel
Channa micropeltes (Cuv. in Cuv. & Val., 1831)
Indonesian snakehead
ชะโด

วงศ์ (Family) : Channidae Snakehead, Murrel
Channa marulioides  (Bleeker, 1851)
-
ข้าหลวง

วงศ์ (Family) : Channidae Snakehead, Murrel
Channa striata  (Bloch, 1793)
Striped snakehead
ช่อน

วงศ์ (Family) : Chaudhuriidae
Chaudhuria aff. caudata Annandale, 1918
-
หลดแคระ

วงศ์ (Family) : Chaudhuriidae
Chaudhuria cf. caudata Annandale, 1918
Burmese spineless eel
หลดแคระ

วงศ์ (Family) : Chaudhuriidae
Chaudhuria fusipinnis Kottelat & Britz, 2000
-
หลดแคระ

วงศ์ (Family) : Tetraodontidae Puffer
Chelonodontops patoca (Hamilton, 1822)
Blaasop
ปักเป้าลายจุด

วงศ์ (Family) : Notopteridae Featherback
Chitala cf. borneensis (Bleeker, 1851)
Giant featherback
สะตือ

วงศ์ (Family) : Notopteridae Featherback
Chitala ornata (Gray, 1831)
Clown featherbac
กราย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Cirrhinus jullieni Sauvage, 1878
-
ปีกแดง

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Cirrhinus microlepis Sauvage, 1878
Small Scale Mud Carp
นวลจันทร์น้ำจืด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Cirrhinus prosemion (Fowler, 1934)
-
แกง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Cirrhinus spilopleura (Fowler, 1935)
-
แกง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Cirrhinus stigmapleura (Fowler, 1937)
-
แกง

วงศ์ (Family) : Clariidae Walking Catfish
Clarias aff. batrachus (Linnaeus, 1758)
-
ดุกด้าน

วงศ์ (Family) : Clariidae Walking Catfish
Clarias cataractus (Fowler, 1939)
Clarias cataractus (Fowler, 1939)
มอด

วงศ์ (Family) : Clariidae Walking Catfish
Clarias cf. batrachus  (Linnaeus, 1758)
-
ดุกเอ็น

วงศ์ (Family) : CLARIIDAE
Clarias gracilentus Ng, Dang & Nguyen, 2011
Indochinese slender walking catfish
ดุกลำพันตะวันออก

วงศ์ (Family) : Clariidae Walking Catfish
Clarias macrocephalus Gunther, 1864
Bighead catfish
ดุกอุย

วงศ์ (Family) : Clariidae Walking Catfish
Clarias nieuhofii (Val., in Cuv. & Val., 1840)
Slender walking catfish
ดุกลำพัน

วงศ์ (Family) : Clariidae Walking Catfish
Clarias meladerma  Bleeker, 1846
Blackskin catfish
ดุกเนื้อเลน

วงศ์ (Family) : Clupeidae Sardine
Clupeichthys aesarnensis Wongratana, 1983
Thai river sprat
ซิวแก้ว

วงศ์ (Family) : Clupeidae Sardine
Clupeichthys goniognathus Bleeker, 1855
Sumatran river sprat
ซิวแก้ว

วงศ์ (Family) : Clupeidae Sardine
Clupeoides borneensis Bleeker, 1851
Borneo river sprat
ไส้ตันหางดอก

วงศ์ (Family) : Schilbeidae Schilbeid Catfish
Clupisoma aff. sinensis (Huang, 1981)
-
ยอนทองแควน้อย

วงศ์ (Family) : Schilbeidae Schilbeid Catfish
Clupisoma prateri Hora, 1937
-
สังกะวาดพม่า

วงศ์ (Family) : Schilbeidae Schilbeid Catfish
Clupisoma sinense (Huang, 1981)
-
ยอนทอง

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Cochlefelis burmanicus Day, 1870
Burmese sea catfish
กดทะเล

วงศ์ (Family) : Engraulididae Anchovy
Coilia lindmani Bleeker, 1856
Lindman grenadier anchovy
หางไก่

วงศ์ (Family) : Clupeidae Sardine
Corica soborna Hamilton, 1822
Ganges river sprat
ซิวแก้ว

วงศ์ (Family) : Clupeidae Sardine
Corica laciniata  Fowler, 1934
Bangkok river sprat
ซิวแก้ว

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Cosmochilus harmandi Sauvage, 1878
-
ตะกาก

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Crossocheilus reticulatus (Fowler, 1934)
-
เล็บมือนาง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Crossocheilus siamensis (Smith, 1931)
-
เล็บมือนาง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Crossocheilus atrilimes Kottelat, 2000
-
เล็บมือนาง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Crossocheilus burmanicus Hora, 1936
-
ส่อ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Crossocheilus kalliurus Smith, 1945
-
เล็บมือนาง

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Crossocheilus tchangi Fowler, 1935
Maeklong Algae Eater
เล็บมือนาง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Crossocheilus oblongus  Kuhl & Van Hasselt, 1822
-
เล็บมือนาง

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Cryptarius truncatus (Valenciennes, 1840)
Spoonsnouted catfish
กดคันหลาว

วงศ์ (Family) : BALITORIDAE
Cryptotora thamicola (Kottelat, 1988)
Flat Loach
ผีเสื้อถ้ำ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Culter cf. recurviceps (Richardson, 1846)
Sharpbelly
หยิ่ง แปบจีน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Culter sp.1
Sharpbelly
แปบควายหน้าสั้น

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Cyclocheilichthys mekongensis Fowler, 1937
-
ไส้ตันแม่โขง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Cyclocheilichthys tapiensis Smith, 1931
-
ไส้ตันตาปี

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Cyclocheilichthys lagleri  Sontirat, 1989
-
ไส้ตัน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Cyclocheilicthys apogon (Val. in Cuv. & Val., 1842)
-
ไส้ตันตาแดง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Cyclocheilicthys armatus (Val. in Cuv. & Val., 1842)
-
ไส้ตันตาขาว

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Cyclocheilicthys heteronema (Bleeker, 1853)
-
กะทิ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Cyclocheilicthys repasson (Bleeker, 1853)
-
ไส้ตัน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Cyclocheilos enoplos (Bleeker, 1850)
-
ตะโกก

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Cyclocheilos furcatus (Sontirat, 1985)
-
โจกไหม

วงศ์ (Family) : Cynoglossidae Tonguefish
Cynoglossus microlepis (Bleeker, 1851)
Smallscale tonguesole
ยอดม่วง

วงศ์ (Family) : Cynoglossidae Tonguefish
Cynoglossus feldmanni  (Bleeker, 1854)
River tonguesole
ยอดม่วงลายด่าง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Cyprinus carpio viridiviolaceus Lacepède, 1803
Southeast Asian common carp
ไน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Danio dangila (Hamilton, 1822)
-
ซิวใบไผ่พม่า

วงศ์ (Family) : Datnioidae Tigerperch
Datnioides polota (Hamilton, 1822)
-
กะพงลาย

วงศ์ (Family) : DATNIOIDIDAE
Datnioides pulcher (Kottelat, 1998)
Siamese tiger perch
เสือตอ

วงศ์ (Family) : DATNIOIDIDAE
Datnioides undecimradiatus (Roberts & Kottelat, 1994)
Mekong tiger perch
เสือตอลายเล็ก

วงศ์ (Family) : Zenarchopteridae Halfbeak
Dermogenys burmanicus Mukerji, 1935
-
เข็มพม่า

วงศ์ (Family) : Zenarchopteridae Halfbeak
Dermogenys collettei Meisner, 2001
-
เข็มภาคใต้

วงศ์ (Family) : Zenarchopteridae Halfbeak
Dermogenys siamensis Fowler, 1934
-
เข็ม

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Desmopuntius hexazona (Weber & de Beaufort,1912)
-
เสือป่าพรุ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Desmopuntius johorensis (Duncker, 1904)
-
ตะเพียนลาย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Devario aff. laoensis 1 (Pellegrin & Fang, 1940) Mae Ping
-
ซิวใบไผ่แม่ปิง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Devario aff. laoensis 2 (Pellegrin & Fang, 1940) Nan R.
-
ซิวใบไผ่น่าน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Devario cf. browni (Regan, 1907) Pai River
-
ซิวใบไผ่ปาย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Devario maetaengensis Fang, 1997
-
ซิวใบไผ่แม่แตง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Devario regina Fowler, 1934
-
ซิวใบไผ่

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Devario suvattii Fowler, 1939
-
ซิวใบไผ่ตรัง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Devario acrostomus  (Fang & Kottelat, 1999)
-
ซิวใบไผ่

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Devario leptos  (Fang & Kottelat, 1999)
-
ซิวใบไผ่

วงศ์ (Family) : Tetraodontidae Puffer
Dichotomyctere nigroviridis (Proce, 1822)
Spotted green pufferfish
ปักเป้าเขียวจุดดำ

วงศ์ (Family) : Tetraodontidae Puffer
Dichotomyctere ocellatus (Steindachner, 1870)
ปักเป้าซีลอน
ปักเป้าซีลอน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Discherodontus ashmeadi (Fowler, 1937)
-
แดงน้อย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Discherodontus colemani (Fowler, 1937)
-
จาดหางแดง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Discherodontus halei (Duncker, 1904)
-
แดงน้อย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Discherodontus schroederi (Smith, 1945)
-
จาด

วงศ์ (Family) : SYNGNATHIDAE
Doryichthys boaja (Bleeker, 1851)
Long-snouted Pipefish
จิ้มฟันจระเข้ยักษ์

วงศ์ (Family) : Syngnathidae Pipefish
Doryichthys cf. boaja (Bleeker, 1850)
-
จิ้มฟันจระเข้ยักษ์

วงศ์ (Family) : Syngnathidae Pipefish
Doryichthys contiguus Kottelat, 2000
-
จิ้มฟันจระเข้แม่โขง

วงศ์ (Family) : Syngnathidae Pipefish
Doryichthys deokhatoides  (Bleeker, 1854)
-
จิ้มฟันจระเข้

วงศ์ (Family) : Syngnathidae Pipefish
Doryichthys martensii  (Peters, 1868)
-
จิ้มฟันจระเข้

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Drombus ocyurus Jordan & Seale, 1907
-
บู่

วงศ์ (Family) : Eleotridae Goby
Eleotris acanthopoma Bleeker, 1853
Spinecheek gudgeon
บู่ทราย

วงศ์ (Family) : Eleotridae Goby
Eleotris fusca (Forster, 1801)
Dusky sleeper
บู่ทราย

วงศ์ (Family) : Eleotridae Goby
Eleotris melanosoma  Bleeker, 1853
Broadhead sleeper
-

วงศ์ (Family) : ELLOPOSTOMATIDAE
Ellopostoma mystax Tan & Lim, 2002
-
ค้อหน้าหัก

วงศ์ (Family) : Clariidae Walking Catfish
Encheloclarias kelioides Ng & Lim, 1993
Dwarf walking catfish
ดุกแคระ

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Epalzeorhynchos bicolor (Smith, 1931)
Siamese redtail shark
ทรงเครื่อง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Epalzeorhynchos frenatus (Fowler, 1934)
Redfin shark
กาแดง

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Epalzeorhynchos munensis (Smith, 1934)
Mekong redtail shark
กาแดงแม่น้ำมูล

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Epalzeorhynchos kalopterus  (Bleeker, 1850)
Flying fox
จิ้งจอก

วงศ์ (Family) : Clupeidae Sardine
Escualosa elongata Wongratana, 1983
Slender white sardine
กะตักแก้ว

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Esomus longimanus (Lunel, 1881)
Mekong flying barb
ซิวหนวดยาว

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Esomus metallicus Ahl, 1923
Flying barb
ซิวหนวดยาวแถบดำ

วงศ์ (Family) : Leignathidae
Eubleekeria splendens (Cuvier, 1829)
-
แป้นเส้นทอง

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Eugnathogobius microps Smith, 1931
-
บู่

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Eugnathogobius siamensis (Fowler, 1934)
-
บู่ปากกว้าง

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Eugnathogobius variegatus  (Peters, 1868)
-
บู่

วงศ์ (Family) : Schilbeidae Schilbeid Catfish
Eutropiichthys burmanicus Day, 1877
-
สังกะวาดหน้าหนู

วงศ์ (Family) : Schilbeidae Schilbeid Catfish
Eutropiichthys salweenensis Ferraris & Vari, 2007
-
สังกะวาดหน้าแหลม

วงศ์ (Family) : SISORIDAE
Exostoma berdmorei Blyth, 1860
Sisorid Catfish
ค้างคาวหนวดชี้

วงศ์ (Family) : SISORIDAE
Exostoma effrenum Ng & Vidthayanon, 2014
Sisorid Catfish
ค้างคาวหนวดชี้ครีบยาว

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Exostoma effrenum Ng & Vidthayanon, 2014
-
ยาว

วงศ์ (Family) : SISORIDAE
Exostoma peregrinator Ng & Vidthayanon, 2014
Sisorid Catfish
ค้างคาวหนวดชี้

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Folifer brevifilis  (Peters, 1881)
-
ข้อมือนาง

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Gagata gasawyuh Roberts & Ferraris, 1998
-
ยะคุย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Garra cambodgiensis (Tirant, 1884)
-
เลียหิน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Garra cf. theunensis Kottelat, 1998
-
เพ็ด เลียหินหัวแบน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Garra cyrano Kottelat, 2000
-
เลียหิน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Garra fasciacauda (Fowler, 1937)
-
เลียหิน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Garra fuliginosa Fowler, 1934
-
มูด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Garra nasuta (McClelland, 1838)
-
มูด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Garra notata (Blyth, 1890)
-
มูด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Garra salweenica Hora & Mukerji 1934
-
มูด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Garra sp. 1
-
มูดแม่กะสะ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Garra sp. 4 Salween
-
มูดหางแดง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Garra taeniata Smith, 1931
-
เลียหิน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Garra waensis Lothongkham, Absuwan & Musikasinthorn, 2014
-
มูดน้ำว้า

วงศ์ (Family) : Gerreidae
Gerres filamentosus (Cuvier, 1829)
-
ดอกหมากกระโดงยาว

วงศ์ (Family) : Gerreidae
Gerres limbatus Cuvier, 1830
-
ดอกหมากด่าง

วงศ์ (Family) : Gerreidae
Gerres macracanthus Bleeker, 1854
-
ดอกหมากกระโดงสั้น

วงศ์ (Family) : Eleotridae Goby
Giuris cf. margaritacea (Valenciennes, 1837)
Snakehead gudgeon
บู่เจ็ดสี

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Glossogobius aureus Akihito & Meguro, 1975
Golden tank goby
บู่ทอง

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Glossogobius bicirrhosus (Weber, 1894)
Bearded flathead goby
-

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Glossogobius giuris (Hamilton, 1822)
Tank goby
บู่จาก

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Glyptothorax sp. 1
-
แค้ติดหิน

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Glyptothorax buchanani Smith, 1945
-
แค้ติดหิน

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Glyptothorax callopterus Smith, 1945
-
แค้ติดหิน

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Glyptothorax coracinus Ng & Rainboth, 2008
-
แค้ติดหิน

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Glyptothorax dorsalis (Vinciguerra, 1890)
-
แค้ติดหินหลังจุดเหลือง

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Glyptothorax fuscus Fowler, 1934
-
แค้ติดหิน

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Glyptothorax lampris Fowler, 1934
-
แค้ติดหิน

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Glyptothorax laoensis Fowler, 1934
-
แค้ติดหิน

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Glyptothorax macromaculatus Li, 1984
-
แค้ติดหิน

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Glyptothorax prashadi Mukerji, 1932
-
แค้ติดหิน

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Glyptothorax rugimentum Ng & Kottelat, 2008
-
แค้ติดหิน

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Glyptothorax schmidti (Volz 1904)
-
แค้ติดหินสามแถบใต้

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Glyptothorax trilineatus Blyth, 1860
-
แค้ติดหินสามแถบ

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Glyptothorax zanaensis  Wu, He & Chu, 1981
-
แค้ติดหิน

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Gobiopterus brachypterus (Bleeker, 1855)
Glassgoby
บู่ใส

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Gobiopterus chuno (Hamilton, 1822)
Glassgoby
บู่ใส

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Gymnostomus caudiguttatus (Fowler, 1934)
-
สร้อยน้ำเงิน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Gymnostomus caudimaculatus (Fowler, 1934)
-
สร้อยหลอด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Gymnostomus lineatus (Smith, 1945)
-
สร้อยหลังขน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Gymnostomus lobatus Smith, 1945
-
สร้อยหลอด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Gymnostomus ornatipinnis (Roberts, 1997)
-
ปีกแดง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Gymnostomus siamensis (Sauvage, 1881)
-
สร้อยขาว

วงศ์ (Family) : Gyrinocheilidae Honey Sucker
Gyrinocheilus aymonieri (Tirant, 1884)
-
สร้อยน้ำผึ้ง

วงศ์ (Family) : Gyrinocheilidae Honey Sucker
Gyrinocheilus pennocki Fowler, 1937
-
สร้อยน้ำผึ้งแม่โขง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Hampala dispar Smith, 1934
-
กะสูบจุด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Hampala macrolepidota Kuhl & van Hasselt in van Hasselt, 1823
Hampala barb
กะสูบขีด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Hampala salweenensis  Doi & Taki, 1994
Salween hampala barb
กะสูบสาละวิน

วงศ์ (Family) : Erethistidae
Hara filamentosa Blyth, 1860
-
แค้ขี้หมู

วงศ์ (Family) : Erethistidae
Hara mesembrina Ng & Kottelat, 2007
-
แค้ขี้หมู

วงศ์ (Family) : Pangasiidae Giant Catfish
Helicophagus leptorhynchus Ng & Kottelat, 2000
-
สวายหนู

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Helostoma temminkii  Cuvier, 1829
Kissing gourami
หมอตาล

วงศ์ (Family) : ARIIDAE
Hemiarius verrucosus Ng & Rainboth, 2005
Armoured sea catfish
กดหัวผาน

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Hemiarius harmandi  Sauvage, 1880
Harmand catfish
กดทะเล

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Hemibagrus capitulum (Popta, 1906)
-
โชงโลง

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Hemibagrus cf. filamentus (Fang & Chaux, 1949)
-
กดขาว

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Hemibagrus divaricatus Ng & Kottelat, 2013
-
กดขี้ลิง

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Hemibagrus filamentus (Fang & Chaux, 1949)
-
กดคัง

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Hemibagrus imbrifer Ng & Ferraris, 2000
-
กดลายดอก

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Hemibagrus spilopterus Ng & Rainboth, 1999
-
กดเหลือง

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Hemibagrus variegatus Ng & Ferraris, 2000
-
กดลายดอก

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Hemibagrus wyckii (Bleeker, 1858)
-
ดกดำ

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Hemibagrus wyckioides (Chaux & Fang, 1949)
Asian redtail catfish
กดแก้ว

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Hemibagrus microphthalmus  (Day, 1877)
-
กดคังสาละวิน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Hemiculterella cf. macrolepis Chen, 1989
Sharpbelly
แปบจีน

วงศ์ (Family) : BALITORIDAE
Hemimyzon nanensis Doi & Kottelat, 1998
Nan River Flat Loach
ผีเสื้อติดหินน่าน

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Hemimyzon pengi (Huang, in Zheng, Chen & Huang, 1982)
-
แป่ม

วงศ์ (Family) : Zenarchopteridae Halfbeak
Hemiramphodon pogonognathus (Bleeker, 1853)
-
เข็มงวง

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Hemisilurus mekongensis Bornbursch & Lundberg, 1989
-
ดังแดง

วงศ์ (Family) : BAGRIDAE
Heterobagrus bocourti (Bleeker,1864)
Hi Fin mystus
แขยงธง

วงศ์ (Family) : HETEROPNEUSTIDAE
Heteropneustes kemrattensis Fowler, 1937
Stinging catfish
จีด

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Hexanematichthys sagor (Hamilton, 1822)
Sagor catfish
กดขี้ลิง

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Homaloptera bilineata Blyth, 1860
-
ผีเสื้อติดหิน

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Homaloptera confuzona Kottelat, 2000
-
จิ้งจก

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Homaloptera parclitella Tan & Ng, 2005
-
ผีเสื้อติดหิน

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Homalopteroides cf. smithi Hora, 1932 sp. 1
-
ผีเสื้อติดหิน

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Homalopteroides cf. smithi Hora, 1932 sp. 2
-
ผีเสื้อติดหิน

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Homalopteroides cf. smithi Hora, 1932 sp. 2
-
ผีเสื้อติดหิน

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Homalopteroides cf. smithi Hora, 1932 sp.3
-
ผีเสื้อติดหิน

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Homalopteroides ogilviei (Alfred, 1967)
-
ผีเสื้อติดหิน

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Homalopteroides smithi Hora, 1932 (sensu latro)
-
ผีเสื้อติดหิน

วงศ์ (Family) : Balitoridae Flying Fox
Homalopteroides smithi Hora, 1932 (sensu stricto)
-
ผีเสื้อติดหิน

วงศ์ (Family) : Hemiramphidae
Hyporhamphus limbatus  (Valenciennes, 1847)
-
-

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Hypsibarbus lagleri Rainboth, 1996
-
ปากหนวด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Hypsibarbus malcolmi (Smith, 1945)
-
จาด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Hypsibarbus salweenensis Rainboth, 1996
-
ตะเพียนสาละวิน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Hypsibarbus sp. 1
-
ตะเพียนแก้มช้ำ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Hypsibarbus sp. 2
-
ตะเพียนแก้มช้ำระนอง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Hypsibarbus suvattii Rainboth, 1996
-
จาด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Hypsibarbus vernayi (Norman, 1925)
-
ตะเพียนปากหนวด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Hypsibarbus wetmorei (Smith, 1931)
-
ตะพาก

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Hypsibarbus pierrei  (Sauvage, 1880)
-
ตะเพียนปากหนวด

วงศ์ (Family) : Syngnathidae Pipefish
Ichthyocampus carce  (Hamilton, 1822)
-
จิ้มฟันจระเข้ปากสั้น

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Incisilabeo aff. behri (Fowler, 1937)
Dolphin carp
หว้าหน้านอแควใหญ่

วงศ์ (Family) : INDOSTOMIDAE
Indostomus crocodilus Britz & Kottelat, 1999
Armoured Stickleback
จิ้มฟันจระเข้แคระใต้

วงศ์ (Family) : INDOSTOMIDAE
Indostomus spinosus Britz & Kottelat, 1999
Armoured Stickleback
จิ้มฟันจระเข้แคระ

วงศ์ (Family) : ARIIDAE
Ketengus typus Bleeker, 1847
Bigmouth sea catfish
กดหัวลิง

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Kryptopterus bichirrhis (Val. in Cuv. & Val., 1840)
-
ปีกไก่

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Kryptopterus cf. palembangensis (Bleeker, 1852)
-
เพียว

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Kryptopterus cheveyi Durand, 1940
-
ปีกไก่

วงศ์ (Family) : SILURIDAE
Kryptopterus dissitus Ng, 2001
-
ปีกไก่หนวดยาว

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Kryptopterus geminus Ng, 2003
-
ขาไก่

วงศ์ (Family) : SILURIDAE
Kryptopterus heperius Ng, 2002
-
ปีกไก่หนวดยาวแม่กลอง

วงศ์ (Family) : SILURIDAE
Kryptopterus limpok (Bleeker, 1852)
-
ปีกไก่หนวดยาวใต้

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Kryptopterus macrocephalus (Bleeker, 1858)
-
ผี

วงศ์ (Family) : SILURIDAE
Kryptopterus paraschilbeides Ng 2003
-
เพียวยาว

วงศ์ (Family) : Siluriformes
Kryptopterus vitreolus Ng & Kottelat, 2013
-
ก้างพระร่วง ผี

วงศ์ (Family) : Kuhlidae Flagtail
Kuhlia rupestris  (Lacepède, 1802)
Rock flagtail
หางธง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Labeo dyocheilus (McClelland, 1839)
-
บัว

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Labeo indramontri (Smith, 1945)
Indramontri labeo
หว้า

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Labeo chrysophekadion  (Bleeker, 1849)

กาดำ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Labiobarbus burmanicus (Day, 1877)
-
สร้อยลูกกล้วยหางแดง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Labiobarbus cf. kuhli Valenciennes, 1842
-
สร้อยลูกกล้วย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Labiobarbus leptocheilus (Val. in Cuv. & Val., 1842)
-
สร้อยลูกกล้วย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Labiobarbus lineata (Sauvage, 1878)
-
สร้อยลูกกล้วยลาย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Labiobarbus siamensis (Sauvage, 1881)
-
สร้อยลูกกล้วย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Labiobarbus spilopleura Smith, 1934
-
สร้อยลูกกล้วย

วงศ์ (Family) : Schilbeidae Schilbeid Catfish
Laides hexanema (Bleeker, 1852)
-
สังกะวาดขาว

วงศ์ (Family) : Schilbeidae Schilbeid Catfish
Laides longibarbis (Fowler, 1934)
-
สังกะวาดขาว

วงศ์ (Family) : Latidae
Lates calcarifer Bloch, 1790
-
กะพงขาว

วงศ์ (Family) : Latidae
Lates uwisara Pethiyagoda & Gill, 2012
-
กะพงขาวตาเล็ก

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Laubuca caeruleostigmata Smith,1931
Leaping Barb
ท้องพลุ หัวตะกั่วสุโขทัย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Laubuka cf. laubuca (Hamilton, 1822)
Indian glass barb
ท้องพลุ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Laubuka siamensis Fowler, 1939
Siamese glass barb
ท้องพลุ

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Leiocassis poecilopterus (Val. in Cuv. & Val., 1840)
-
แขยงขี้ไก่

วงศ์ (Family) : Tetraodontidae Puffer
Leiodon cutcutia (Hamilton, 1822)
Ocellated pufferfish
ปักเป้าแคระ

วงศ์ (Family) : Leignathidae
Leiognathus equulus (Forsskål, 1775)
-
แป้นขี้มูกมาก

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Leo pierei
labeo
หว้า

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Lepidocephalichthys berdmorei (Blyth, 1860)
-
อีด

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Lepidocephalichthys furcatus (de Beaufort, 1933)
-
อีด

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Lepidocephalichthys hasselti (Val. in Cuv. & Val., 1846)
-
อีด

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Lepidocephalichthys kranos  Havird & Page, 2010
-
อีด

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Lepidocephalichthys zeppelini  Havird & Tangjitjaroen, 2010
-
อีด

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Lepidocephalus nanensis Deein, Tangjitjaroen & Page, 2014
-
อีดครีบยาว

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Leptobarbus hoevenii (Bleeker, 1851)
Saltan fish
บ้า

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Leptobarbus rubipinna (Fowler, 1937)
Saltan fish
บ้า

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Lobocheilos melanotaenia  (Fowler, 1935)
-
สร้อยลูกบัว

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Lobocheilos trangensis  (Fowler, 1939)
-
สร้อยลูกบัว

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Longiculter siahi Fowler, 1937
Siah sharpbelly
แปบ

วงศ์ (Family) : LUCIOCEPHALIDAE
Luciocephalus pulcher (Gray, 1830)
Pikehead
ช่อนเข็ม

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Luciosoma bleekeri Steindachner, 1878
Shark minnow
อ้าว

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Luciosoma setigerum  (Valenciennes, 1842)
Apollo Shark
อ้าว

วงศ์ (Family) : Lutjanidae
Lutjanus argentimaculatus (Forsskål, 1775)
Mangrove red snapper
กะพงแดงปากแม่น้ำ

วงศ์ (Family) : Engraulididae Anchovy
Lycothrissa crocodilus  (Bleeker, 1850)
Sabretoothed thryssa
แมวเขี้ยวยาว

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Macrochirichthys macrochirus (Val. in Cuv. & Val., 1844)
Long pectoral-fin minnow
ฝักพร้า

วงศ์ (Family) : Mastacembelidae Spiny Eel
Macrognathus circumcinctus (Hora, 1924)
-
หลดลาย

วงศ์ (Family) : Mastacembelidae Spiny Eel
Macrognathus maculatus (Val. in Cuv. & Val., 1832)
Frecklefin eel
หลดด่าง

วงศ์ (Family) : MASTACEMBELIDAE
Macrognathus meklongensis Roberts, 1986
Spiny eel
หลดแม่กลอง

วงศ์ (Family) : Mastacembelidae Spiny Eel
Macrognathus semiocellatus Roberts, 1986
-
หลดหลังจุด

วงศ์ (Family) : Mastacembelidae Spiny Eel
Macrognathus siamensis (Gunther, 1861)
Peacock eel
หลด

วงศ์ (Family) : Mastacembelidae Spiny Eel
Macrognathus tapirus Kottelat & Widjanarti, 2005
-
หลดลาย

วงศ์ (Family) : Mastacembelidae Spiny Eel
Macrognathus zebrinus (Blyth, 1858)
Zebra spiny eel
หลดม้าลาย

วงศ์ (Family) : Mastacembelidae Spiny Eel
Macrognathus cf. aculeatus  (Bloch, 1786)
-
หลดงวงช้าง

วงศ์ (Family) : Synbranchidae Swamp Eel
Macrotrema caligans (Cantor, 1849)
-
หลาด

วงศ์ (Family) : Mastacembelidae Spiny Eel
Mastacembelus alboguttatus Boulenger, 1893
-
กะทิงจุดขาว

วงศ์ (Family) : Mastacembelidae Spiny Eel
Mastacembelus cf. armatus (Lacepede, 1800)
Zig-zag eel
กะทิง

วงศ์ (Family) : Mastacembelidae Spiny Eel
Mastacembelus cf. tinwhini
-
กะทิงลายดอกไม้

วงศ์ (Family) : MASTACEMBELIDAE
Mastacembelus erythrotaenia Bleeker, 1850
Fire eel
กะทิงไฟ

วงศ์ (Family) : Mastacembelidae Spiny Eel
Mastacembelus favus  Hora, 1924
Tire track eel
กะทิงลาย

วงศ์ (Family) : Mastacembelidae Spiny Eel
Mastacembelus tinwini  Britz, 2007
-
กะทิงภูเขา

วงศ์ (Family) : Megalopidae Tarpon
Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782)
Indo-Pacific tarpon
ตาเหลือกสั้น

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Mekongina erythrospila Fowler, 1937
-
สะอี

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Microdevario kubotai (Kottelat & Witte, 1999)
-
ซิวตาเขียว

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Micronema hexapterus (Bleeker, 1851)
-
ปีกไก่

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Micronema moorei (Smith, 1945)
-
ปีกไก่

วงศ์ (Family) : Monodactylidae
Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758)
Silver moony
เฉี่ยว

วงศ์ (Family) : Synbranchidae Swamp Eel
Monopterus javanensis Lacepède, 1800
Asian swamp eel
ไหลนา

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Mugilogobius cavifrons (Weber, 1909)
-
บู่

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Mugilogobius chulae (Smith, 1932)
-
บู่จุล

วงศ์ (Family) : GOBIIDAE
Mugilogobius rambaiae (Smith, 1931)
Queen Rambai s goby
บู่รำไพ

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Mugilogobius tigrinus Larson, 2001
-
บู่ลายเสือ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Mystacoleucus aff. argenteus (Day, 1888)
-
หนามหลัง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Mystacoleucus aff. obtusirostris (Val. in Cuv. & Val., 1842)
-
หนามหลัง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Mystacoleucus argenteus (Day, 1888)
-
หางเหลือง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Mystacoleucus atridorsalis Fowler, 1937
-
หนามหลังครีบดำ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Mystacoleucus chilopterus ( Fowler, 1935)
-
ตาใส

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Mystacoleucus greenwayi Pellegrin & Fang, 1940
-
ตาใส

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Mystacoleucus lepturus Huang, 1976
-
ตาใสตัวยาว

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Mystacoleucus obtusirostris (Val. in Cuv. & Val., 1842)
-
หนามหลัง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Mystacoleucus ectypus  Kottelat, 2000
-
หนามหลังขาว

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Mystus albolineatus Roberts, 1994
-
แขยงแถบขาว

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Mystus atrifasciatus Fowler, 1937
-
แขยงข้างลาย

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Mystus castaneus Ng, 2002
-
แขยงหางจุด

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Mystus cf. gulio (Hamilton, 1822)
-
อีกง

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Mystus falcarius Chakrabarty & Ng, 2005
-
แขยงใบข้าวสาละวิน

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Mystus leucophasis (Blyth, 1860)
-
แขยงหัวกลับ

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Mystus multiradiatus Roberts, 1992
-
แขยงข้างลาย

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Mystus mysticetus Roberts, 1992
-
แขยงข้างลาย

วงศ์ (Family) : BAGRIDAE
Mystus rhegma Fowler, 1935
-
แขยงหนู

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Mystus rufescens (Vinciguerra, 1890)
-
แขยงทองสาละวิน

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Mystus singaringan (Bleeker, 1846)
-
แขยงใบข้าว

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Mystus velifer Ng, 2012
-
แขยงนวล

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Mystus wolffii (Bleeker 1851)
-
แขยงนวลใต้

วงศ์ (Family) : Nandidae Leaffish, Cameleon
Nandus nebulosus (Gray, 1835)
Bornean leaffish
เสือดำ

วงศ์ (Family) : Nandidae Leaffish, Cameleon
Nandus oxyrhynchus Ng, Vidthayanon & Ng, 1996
-
ดุมชี

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Nemacheilus binotatus Smith, 1933
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Nemacheilus longistriatus Kottelat, 1990
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Nemacheilus masyae Smith, 1933
-
ค้อมัศยะ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Nemacheilus ornatus Kottelat, 1990
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Nemacheilus pallidus Kottelat, 1990
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Nemacheilus platiceps Kottelat, 1990
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Nemacheilus selangoricus Duncker, 1904
-
ค้อมาเลเซีย

วงศ์ (Family) : NEMACHELlDAE
Nemacheilus troglocataractus Kottelat & Gery, 1989
Cave loach
ค้อถ้ำ

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Nemapteryx macronotacanthus (Bleeker, 1846)
Largespined catfish
กดทะเล

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Nemapteryx nenga (Hamilton, 1822)
Nenga catfish
กดทะเล

วงศ์ (Family) : Clupeidae Sardine
Nematalosa galatheae Nelson & Rothman, 1973
Galathea gizzard shad
โคบ

วงศ์ (Family) : Clupeidae Sardine
Nematalosa nasus (Bloch, 1795)
Bloch gizzard shad
โคบ

วงศ์ (Family) : Odontobutidae Chinese Sleeper
Neodontobutis aurarmus (Vidthayanon, 1995)
Mekong sleeper
บู่กุดทิง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Neolissochilus blanci (Pellegrin & Fang, 1940)
-
พลวง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Neolissochilus paucisquamatus (Smith, 1945)
-
พลวง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Neolissochilus soroides (Duncker, 1904)
-
พลวง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Neolissochilus stracheyi (Day, 1871)
-
พลวง

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Neolissochilus subterraneus Vidthayanon & Kottelat, 2003
Brook Carp
พลวงถ้ำ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Neolissochilus sumatranus (Weber & de Beaufort, 1916)
-
พลวง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Neolissochilus vittatus (Smith, 1945)
-
จาด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Neolissocilus hendersoni (Herre, 1940)
-
พลวงเกาะ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Neonoemacheilus labeosus (Kottelat, 1982)
-
ค้อปากหนา

วงศ์ (Family) : Pomacentridae
Neopomacentrus taeniurus (Bleeker, 1856)
Freshwater demoiselle
สลิดหิน

วงศ์ (Family) : Salangidae Icefish
Neosalanx jordani Wakiya & Takahashi, 1937
Icefish
วุ้นเส้น

วงศ์ (Family) : Phallostethidae
Neostethus siamensis Myers,1937
-
บู่ใส

วงศ์ (Family) : Notopteridae Featherback
Notopterus notopterus (Pallas, 1769)
Bronze featherback
สลาด

วงศ์ (Family) : Leignathidae
Nuchequula gerreoides  (Bleeker, 1851)
-
ขี้เก๊ะ

วงศ์ (Family) : Olyridae
Olyra cf. longicaudata McClelland, 1842
Longtail catfish
ดุกบอนหางแหลม

วงศ์ (Family) : SILURIDAE
Ompok eugeneiatus (Vaillant, 1893)
Ompok eugeneiatus (Vaillant, 1893)
หนวดแมว

วงศ์ (Family) : SILURIDAE
Ompok fumidus Tan & Ng, 1996
-
ชะโอนพรุ

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Ompok pabo Hamilton, 1822
Pabdah catfish
เนื้ออ่อนหนวดสั้น

วงศ์ (Family) : SILURIDAE
Ompok pinnatus (Ng, 2003)
-
หนวดแมวดรีบหลังยาว

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Ompok rhadinurus Ng, 2003
-
เนื้ออ่อนหนวดยาว

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Ompok siluroides Lacepède, 1803
-
สยุมพร

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Ompok urbaini (Fang & Chaux, 1949)
-
เนื้ออ่อนหนวดยาว

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Ompok bimaculatus  (Bloch, 1794)
Butter catfish
ชะโอน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Onychostoma meridionale Kottelat, 1998
-
ขิ้ง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Onychostoma sp. 1 Nan
-
ขิ้ง

วงศ์ (Family) : Eleotridae Goby
Ophiocara porocephala (Val., in Cuv. & Val., 1837)
Northern mud gudgeon
บู่

วงศ์ (Family) : Synbranchidae Swamp Eel
Ophisternon bengalense  McClelland, 1844
Bengal eel
หลาด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Opsarius bernatziki Koumans, 1937
-
น้ำหมึก

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Opsarius koratensis (Smith, 1931)
-
น้ำหมึก

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Opsarius pulchellus (Smith, 1931)
-
น้ำมึก

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Opsarius signicauda Tejavej, 2012
-
น้ำหมึก

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Opsarius infrafasciatus (Fowler, 1934)
-
น้ำหมึก

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Oreichthys parvus Smith, 1933
-
ตะเพียนแคระ

วงศ์ (Family) : Sisoridae
Oreoglanis colurus Vidthayanon, Saenjundaeng & Ng, 2009
Short-tailed bat catfish
ค้างคาวหางสั้น ค้างคาวติดหินดอยภูคา

วงศ์ (Family) : SISORIDAE
Oreoglanis colurus Vidthayanon, Saenjundaeng & Ng, 2009
Short-tailed bat catfish
ค้างคาวหางสั้น

วงศ์ (Family) : SISORIDAE
Oreoglanis heteropogon Vidthayanon, Saenjundaeng & Ng, 2009
Yuam River bat catfish
ค้างคาวน้ำยวม

วงศ์ (Family) : SISORIDAE
Oreoglanis laciniosus Vidthayanon, Saenjundaeng & Ng, 2009
Maehngson bat catfish
ค้างคาวแม่ฮ่องสอน

วงศ์ (Family) : SISORIDAE
Oreoglanis nakasathieni Vidthayanon, Saenjundaeng & Ng,2009
Mr. Seub bat catfish
ค้างคาวคุณสืบ

วงศ์ (Family) : SISORIDAE
Oreoglanis siamensis Smith, 1933
Siamese bat catfish
ค้างคาวดอยอินท์

วงศ์ (Family) : SISORIDAE
Oreoglanis sudarai Vidthayanon, Saenjundaeng & Ng, 2009
Dr. Surapol bat catfish
ค้างคาว อำเภอสุรพล

วงศ์ (Family) : SISORIDAE
Oreoglanis suraswadii Vidthayanon, Saenjundaeng & Ng, 2009
Doi Tung bat catfish
ค้างคาวดอยตุง

วงศ์ (Family) : SISORIDAE
Oreoglanis tenuicauda Vidthayanon, Saenjundaeng & Ng, 2009
Thungchang bat catfish
ค้างคาวทุ่งช้าง

วงศ์ (Family) : SISORIDAE
Oreoglanis vicinus Vidthayanon, Saenjundaeng & Ng, 2009
Doi Bhuka bat catfish
ค้างคาวภูคา

วงศ์ (Family) : Adrianichthyidae Ricefish
Oryzias melastigma (McClelland, 1839)
-
ซิวข้าวสารน้ำกร่อย

วงศ์ (Family) : Adrianichthyidae Ricefish
Oryzias dancena (Hamilton, 1822)
-
ซิวข้าวสารน้ำกร่อย

วงศ์ (Family) : Adrianichthyidae Ricefish
Oryzias javanicus (Bleeker, 1854)
-
ซิวข้าวสารชวา

วงศ์ (Family) : Adrianichthyidae Ricefish
Oryzias mekongensis Uwa & Magtoon, 1986
-
ซิวข้าวสารแม่น้ำโขง

วงศ์ (Family) : Adrianichthyidae Ricefish
Oryzias minutillus Smith, 1945
-
ซิวข้าวสารแคระ

วงศ์ (Family) : Adrianichthyidae Ricefish
Oryzias pectoralis Roberts, 1998
-
ซิวข้าวสารแคระ

วงศ์ (Family) : Adrianichthyidae Ricefish
Oryzias songkamensis Magtoon, 2010
-
ซิวข้าวสารสงคาม

วงศ์ (Family) : Adrianichthyidae Ricefish
Oryzias haugiangensis  Roberts, 1998
-
-

วงศ์ (Family) : OSPHRONEMIDAE
Osphronemus exodon Roberts, 1994
Mekong giant gouramy
แรดแม่น้ำโขง

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Osphronemus goramy  Lacepède, 1801
Giant gouramy
แรด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Osteobrama cunma (Day, 1888)
-
ไข่ออง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Osteobrama feae Vinciguerra, 1890
-
ไข่ออง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Osteochilus cf. brachynotopteroides Chevey, 1934
Bony lipped carp
อีม่อม

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Osteochilus lini Fowler, 1935
Bony lipped carp
สร้อยนกเขาหน้าหมอง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Osteochilus microcephalus (Val. in Cuv. & Val., 1842)
Bony lipped carp
ร่องไม้ตับ

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Osteochilus scapularis Fowler, 1939
-
หน้าหมอง

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Osteochilus schlegelii (Bleeker , 1851)
-
สร้อยบัว

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Osteochilus spilurus (Bleeker, 1851)
Bony lipped carp
สร้อยนกเขาพรุ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Osteochilus vittatus (Valenciennes, 1842)
Bony lipped carp
สร้อยนกเขา

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Osteochilus melanopleurus  (Bleeker, 1852)
Bony lipped carp
พรม

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Osteochilus schlegelii  (Bleeker, 1851)
Bony lipped carp
สร้อยนกเขา

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Osteochilus waandersii  (Bleeker, 1853)
Bony lipped carp
ร่องไม้ตับ

วงศ์ (Family) : Eleotridae Goby
Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852
Marble goby
บู่ทราย

วงศ์ (Family) : Eleotridae Goby
Oxyeleotris siamensis (Gunther, 1861)
-
บู่

วงศ์ (Family) : Eleotridae Goby
Oxyeleotris urophthalmoides (Bleeker, 1853)
-
บู่ลื่น

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Oxygaster anomalura van Hasselt, 1823
-
แปบ

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Oxygaster pointoni (Fowler, 1934)
-
แปบ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Oxygaster pointoni (Fowler, 1934)
-
แปบ

วงศ์ (Family) : PANGASIIDAE
Pangasianodon gigas Chevey, 1930
Mekong giant catfish
บึก

วงศ์ (Family) : PANGASIIDAE
Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878)
Striped catfish
สวาย

วงศ์ (Family) : Pangasiidae Giant Catfish
Pangasius bocourti Sauvage, 1880
-
ยาง

วงศ์ (Family) : Pangasiidae Giant Catfish
Pangasius conchophilus Roberts & Vidthayanon, 1991
-
เผาะ

วงศ์ (Family) : PANGASIIDAE
Pangasius krempfi Fang & Chaux in Chaux & Fang, 1949
Bonglao catfish
ซวยเสาะ

วงศ์ (Family) : Pangasiidae Giant Catfish
Pangasius larnaudii Bocourt, 1866
-
เทโพ

วงศ์ (Family) : Pangasiidae Giant Catfish
Pangasius myanmar Roberts & Vidthayanon, 1991
-
สวายพม่า

วงศ์ (Family) : PANGASIIDAE
Pangasius sanitwongsei Smith, 1931
Chao Phraya giant catfish
เทพา

วงศ์ (Family) : Pangasiidae Giant Catfish
Pangasius elongatus  Pouyaud, Gustiano & Teugels, 2002
-
สังกะแวง

วงศ์ (Family) : Pangasiidae Giant Catfish
Pangasius macronema  Bleeker, 1850
-
สังกะวาดเหลือง

วงศ์ (Family) : Pangasiidae Giant Catfish
Pangasius mekongensis  Gustiano, Teugels & Pouyaud, 2003
-
ยางแม่น้ำโขง

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Pangio anguillaris (Vaillant, 1902)
-
สายทอง

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Pangio cuneovirgata (Raut, 1957)
Kuhli loach
ปล้องอ้อยหนวดยาว

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Pangio fusca (Blyth, 1860)
-
งู

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Pangio fusca (Blyth, 1860)
-
งู

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Pangio kuhlii (Val. in Cuv. & Val., 1846)
Kuhli loach
ปล้องอ้อย

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Pangio muraeniformis (de Beaufort, 1933)
-
งู

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Pangio myersi (Harry, 1949)
-
ปล้องอ้อย

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Pangio pangia (Hamilton, 1822)
-
งู

วงศ์ (Family) : Cobitidae Loach
Pangio sp.1
-
งู

วงศ์ (Family) : Tetraodontidae Puffer
Pao abei (Roberts, 1998)
-
ปักเป้าจุดทอง

วงศ์ (Family) : Tetraodontidae Puffer
Pao barbatus (Roberts, 1998)
-
ปักเป้าปากดำ

วงศ์ (Family) : Tetraodontidae Puffer
Pao cambodgiensis (Chabanaud, 1923)
-
ปักเป้าหน้ายาว

วงศ์ (Family) : Tetraodontidae Puffer
Pao fangi (Pellegrin & Chevey, 1940)
-
ปักเป้าจุดแดง

วงศ์ (Family) : Tetraodontidae Puffer
Pao ocellaris (Klausewitz, 1957)
Eyespotted pufferfish
ปักเป้าจุดดำใต้

วงศ์ (Family) : Tetraodontidae Puffer
Pao cochinchinensis  (Steindachner, 1866)
-
ปักเป้าหน้าสั้น

วงศ์ (Family) : Tetraodontidae Puffer
Pao leiurus  (Bleeker, 1850)
-
ปักเป้าดำ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Paracanthocobitis maekhlongensis Singer & Page, 2015
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Paracanthocobitis mandalayensis (Rendahl, 1948)
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Paracanthocobitis pictilis (Kottelat, 2012)
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Paracanthocobitiss zonalternans (Blyth, 1860)
-
อีด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Parachela aff. maculicauda (Smith, 1934)
Glass minnow
แปบหางดอก

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Parachela cf. siamensis (Gunther, 1868)
Glass minnow
แปบใส

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Parachela maculicauda (Smith, 1934)
Glass minnow
แปบหางดอก

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Parachela siamensis (Gunther, 1868)
Glass minnow
แปบ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Parachela williaminae Fowler, 1934
Glass minnow
แปบ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Parachela oxygastroides  (Bleeker, 1852)
Glass minnow
แปบ

วงศ์ (Family) : Akysidae
Parakysis verrucosus (Herre, 1940)
-
ขยุยพรุ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Paralaubuca harmandi Sauvage, 1883
-
แปบ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Paralaubuca riveroi (Fowler, 1935)
-
แปบควาย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Paralaubuca typus Bleeker, 1864
-
แปบควาย

วงศ์ (Family) : Ambassidae Glassperch
Parambassis apogonoides (Bleeker, 1851)
Iridescent glassy perchlet
อมไข่น้ำจืด

วงศ์ (Family) : Ambassidae Glassperch
Parambassis cf. siamensis (Fowler, 1937)
-
แป้นแก้ว

วงศ์ (Family) : Ambassidae Glassperch
Parambassis notatus (Blyth, 1860)
-
แป้นแก้วพม่า

วงศ์ (Family) : Ambassidae Glassperch
Parambassis pulcinella Kottelat, 2003
-
แป้นแก้วหัวโหนก

วงศ์ (Family) : Ambassidae Glassperch
Parambassis siamensis (Fowler, 1937)
-
แป้นแก้ว

วงศ์ (Family) : Ambassidae Glassperch
Parambassis vollmeri  Roberts, 1994
-
แป้นแก้วสาละวิน

วงศ์ (Family) : Ambassidae Glassperch
Parambassis wolffii  (Bleeker, 1850)
Duskyfin glassy perchlet
แป้นแก้วยักษ์

วงศ์ (Family) : Mugilidae Grey mullet
Paramugil parmatus (Cantor, 1849)
Broad-mouthed mullet
กะบาก

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Parapocryptes serperaster (Richardson, 1846)
-
-

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Parasikukia maculata  Doi, 2000
-
น้ำฝายแคระ

วงศ์ (Family) : OSPHRONEMIDAE
Parosphronemus paludicola Tweedei, 1952
Licorice Gouramy
กริมแรด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Pethia stoliczkana  (Day, 1871)
-
มะไฟ

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Phalacronotus apogon (Bleeker, 1851)
-
น้ำเงิน

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Phalacronotus bleekeri (Gunther, 1864)
-
แดง

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Phalacronotus cf. micronema (Bleeker, 1846)
-
สะงั่ว

วงศ์ (Family) : Phallostethidae
Phenacostethus smithi Myers, 1928
-
บู่ใส

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Physoschistura chulabhornae Suvarnaraksha, 2013
-
ค้อเจ้าฟ้า

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Physoschistura pseudobrunneana Kottelat, 1990
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Platygobiopsis akihito Springer & Randall, 1992
Imperial goby
บู่

วงศ์ (Family) : SCHILBEIDAE
Platytropius siamensis (Sauvage, 1883)
-
หวีเกศ

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Plicofollis argyropleuron (Valenciennes, 1840)
Longsnouted catfish
กดทะเล

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Plicofollis nella (Valenciennes, 1840)
Smooth-headed catfish
กดทะเล

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Plicofollis tonggol (Bleeker, 1846)
Roughback sea catfish
กดทะเล

วงศ์ (Family) : Plotosidae Eel catfish
Plotosus canius Hamilton, 1822
Gray eel-catfish
ดุกทะเล

วงศ์ (Family) : Polynemidae Threadfin
Polynemus multifilis (Schlegel, 1843)
Elegant paradise fish
หนวดพราหมณ์ 14 เส้น

วงศ์ (Family) : Polynemidae Threadfin
Polynemus aquilonaris Motomura, 2003
Northern paradise fish
หนวดพราหมณ์

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Poropuntius aff. genyognathus Roberts, 1998
-
หางแดง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Poropuntius bantamensis (Rendahl, 1920)
-
จาด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Poropuntius carinatus (Wu & Lin, 1977)
-
จาด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Poropuntius chondrorhynchus (Fowler, 1934)
-
จาด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Poropuntius faucis Smith, 1945
-
จาด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Poropuntius hathe Roberts, 1998
-
จาด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Poropuntius heterolepidotus Roberts, 1998
-
จาด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Poropuntius laoensis (Gunther, 1868)
-
จาด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Poropuntius melanogrammus Roberts, 1998
-
จาด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Poropuntius normani Smith, 1931
-
จาด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Poropuntius scapanognathus Roberts, 1998
-
จาดปากคม

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Poropuntius smedleyi (de Beaufort, 1933)
-
จาด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Poropuntius sp. 1
-
จาดคลองงู

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Poropuntius sp. 2 จาด Nam Khek Pasak
-
จาดน้ำเข็ก

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Poropuntius speleops (Roberts, 1992)
-
จาดถ้ำ

วงศ์ (Family) : Eleotridae Goby
Prionobutis microps (Weber, 1907)
Small-eyed loter
บู่ค้างคาว

วงศ์ (Family) : Pristolepidae Catopas
Pristolepis fasciatus (Bleeker, 1851)
Malayan leaffish
หมอช้างเหยียบ

วงศ์ (Family) : Pristolepidae Catopas
Pristolepis grootii Bleeker, 1852
Indonesian leaffish
หมอช้างเหยียบแดง

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Probarbus labeamajor Roberts, 1992
-
เอินคางมุม

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Probarbus jullieni Sauvage, 1880
Golden brook carp
ยี่สกทอง

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Probarbus labeaminor Roberts, 1992
-
เอินฝ้าย

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Psammogobius biocellatus (Valenciennes, 1837)
Sleepy goby
-

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Pseudapocryptes borneensis (Bleeker, 1855)
-
-

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816)
-
-

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Pseudapocryptes lanceolatus (Bloch & Schneider, 1801)
-
-

วงศ์ (Family) : SISORIDAE
Pseudecheneis cf. longipectoralis Wei, Zu & Ying, 2008
-
แค้ติดหินแผ่นท้องหนา

วงศ์ (Family) : SCHILBEIDAE
Pseudeutropius indigens Ng & Vidthayanon, 2011
-
หวีเกศพรุ

วงศ์ (Family) : Akysidae
Pseudobagarius hardmani Ng & Sabaj, 2005
-
ขยุยแค้

วงศ์ (Family) : Akysidae
Pseudobagarius inermis (Ng & Kottelat, 2000)
-
ขยุยปากขาว

วงศ์ (Family) : Akysidae
Pseudobagarius leucorhynchus (Fowler, 1934)
-
ขยุย

วงศ์ (Family) : Akysidae
Pseudobagarius subtilis  (Ng & Kottelat, 1998)
-
ขยุย

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Pseudogobius javanicus (Bleeker, 1856)
-
บู่

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Pseudogobius melanostictus (Day, 1876)
-
บู่

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Pseudogobius avicennia  (Herre, 1940)
-
บู่

วงศ์ (Family) : Pangasiidae Giant Catfish
Pseudolais pleurotaenia (Sauvage, 1878)
-
สังกะวาดท้องคม

วงศ์ (Family) : Pangasiidae Giant Catfish
Pseudolais micronemus  (Bleeker, 1846)
-
ยอนหยวก

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Pseudomystus leiacanthus (Weber & de Beaufort, 1912)
Dwarf bumblebee catfish
แขยงพรุ

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Pseudomystus siamensis Regan, 1913
Asian bumblebee catfish
แขยงหิน

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Pseudomystus stenomus (Val. in Cuv. & Val., 1840)
-
แขยงขีด

วงศ์ (Family) : Psilorhynchidae
Psilorhynchus robustus Conway and Kottelat, 2007
-
เกาะหิน

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Pterocryptis berdmorei Blyth, 1860
-
ชะโอนหิน

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Pterocryptis bokorensis (Pellegrin & Chevey, 1937)
-
ชะโอนหิน

วงศ์ (Family) : SILURIDAE
Pterocryptis buccata Ng & Kottelat, 1998
-
ชะโอนถ้ำ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Puntigrus partipentozona (Fowler, 1934)
-
เสือข้างลาย

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Puntioplites bulu (Bleeker, 1851)
-
ตุม

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Puntioplites cf. waandersii (Bleeker, 1853)
-
กะมัง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Puntioplites fulcifer Smith, 1929
-
วี

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Puntioplites proctozystron  (Bleeker, 1865)
-
กะมัง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Puntius burmanicus (Day, 1878)
-
ตะเพียนทรายพม่า

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Puntius spilopterus (Fowler, 1934)
-
ตะเพียนครีบจุด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Puntius brevis  (Bleeker, 1849)
-
ตะเพียนทราย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Raiamas guttatus (Day, 1870)
Burmese trout
นางอ้าว

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora aff. amplistriga Kottelat, 2000 Chantaburi
-
ซิวจันทบุรี

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora amplistriga Kottelat, 2000
-
ซิวแถบกว้าง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora aurotaenia Tirant, 1885
Pale rasbora
ซิวควาย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora bankanensis (Bleeker, 1853)
Bangka rasbora
ซิวก้นดำ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora borapetensis Smith, 1934
Red-tailed rasbora
ซิวหางแดง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora cephalotaenia (Bleeker, 1852)
-
ซิวหัวแถบ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora cf. caudimaculata Volz, 1903
Greater scissortail
ซิวหางดอก

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora cf. dusonensis (Bleeker, 1850)
-
ซิวควายหางไหม้

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora daniconius (Hamilton, 1822)
Slender rasbora
ซิวควายพม่า

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora dorsinotata Kottelat in Kottelat & Chu, 1988
-
ซิวหลังดำ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora einthovenii (Bleeker, 1851)
Brilliant rasbora
ซิวทองแดง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora hobelmani Kottelat, 1984
Kottelat rasbora
ซิวควาย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora myersi Brittan, 1954
-
ซิวควาย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora palustris Smith, 1945
-
ซิวบึง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora paucisqualis Ahl in Schreitmuller, 1935
Largescaled rasbora
ซิวก้นขีด

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora paviana Tirant, 1885
Sidestripe rasbora
ซิวควายแถบดำ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora sp 2 Phu Khiew
-
ซิวม่วงหางแดง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora sp Nan R.
-
ซิวท้ายแดง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora trilineata Steindachner, 1870
Scissortail rasbora
ซิวหางกรรไกร

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora vulgaris Duncker, 1904
-
ซิวควายแถบดำภาคใต้

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora dusonensis  (Bleeker, 1850)
Rosefin rasbora
ซิวควาย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbora rubrodorsalis  Donoso-Büchner & Schmidt, 1996
Fire-backed rasbora
ซิวครีบแดง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Rasbosoma spilocerca Rainboth & Kottelat, 1987
Dwarf scissortail rasbora
ซิวหางกรรไกรเล็ก

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Redigobius chrysosoma  (Bleeker, 1875)
Speckled goby
บู่สั้น

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Rhinogobius sp. 1
-
บู่เชียงของ

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Rhinogobius sp. 2
-
บู่น้ำตกแม่กลอง

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Rhinogobius cf. giurinus (Rutter, 1897)
-
บู่น้ำตกแม่ยม

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Rhinogobius cf. mekongianus (Pellegrin & Fang, 1940)
-
บู่น้ำตกน่าน

วงศ์ (Family) : GOBIIDAE
Rhinogobius chiengmaiensis Fowler, 1934
Chiangmai stream goby
บู่น้ำตกเชียงใหม่

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Rhinogobius mekongianus (Pellegrin & Fang, 1940)
-
บู่น้ำตกแม่โขง

วงศ์ (Family) : BAGRIDAE
Rita sacerdotum Anderson, 1870
-
กดหมูสาละวิน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Salmophasia cf. sardiniella (Val. in Cuv. & Val., 1844)
Razorbelly minnow
แปบสาละวิน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Salmophasia sladoni (Day, 1870)
Razorbelly minnow
แปบสาละวิน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Scaphiodonichthys acanthopterus (Fowler, 1934)
-
มอน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Scaphiodonichthys burmanicus Vinciguerra, 1890
-
มอน

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Scaphognathops bandanensis Boonyaratpalin & Srirungroj, 1971
-
ปากเปี่ยน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Scaphognathops stejnegeri (Smith, 1931)
-
ปากเปี่ยน

วงศ์ (Family) : Scatophagidae
Scatophagus argus Linnaeus, 1766
Scat
ตะกรับ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura alticrista Kottelat, 1990
-
ค้อหางสัน

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura aurantiaca Plongsesthee, Page, & Beamish, 2011
-
ค้อแถบส้ม

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura balteata (Rendahl, 1948)
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura bella Kottelat, 1990
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura breviceps (Smith, 1945)
-
ค้อหัวสั้น

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura bucculenta (Smith, 1945)
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura cataracta Kottelat, 1998
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura cincticauda (Blyth, 1860)
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura crocatula Plongsesthee, Kottelat & Beamish 2013
-
ค้อแถบทอง

วงศ์ (Family) : NEMACHELlDAE
Schistura deansmarti Vidthayanon & Kottelat, 2003
Sai-ngam Cave loach
ค้อถ้ำพระไทรงาม

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura dorsizona Kottelat, 1998
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura dubia Kottelat, 1990
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura geisleri Kottelat, 1990
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura hoai (Nguyen, 2005)
-
ค้อลายถี่น้ำโขง

วงศ์ (Family) : NEMACHELlDAE
Schistura jarutanini Kottelat, 1991
Jarutanin cave loach
ค้อถ้ำจารุธานินทร์

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura kengtungensis (Fowler, 1936)
-
ค้อเชียงตุง

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura kohchangensis (Smith, 1933)
-
ค้อเกาะช้าง

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura laterimaculata Kottelat, 1990
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura maejotigrina Suvarnaraksha, 2012
-
ค้อลายเสือแม่โจ้

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura maepaiensis Kottelat, 1990
-
ค้อแม่น้ำปาย

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura magnifluvis Kottelat, 1990
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura mahnerti Kottelat, 1990
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura menanensis (Smith, 1945)
-
ค้อแม่น้ำน่าน

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura moeiensis Kottelat, 1990
-
ค้อแม่น้ำเมย

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura myrmekia Fowler, 1935
-
ค้อแก่งสก

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura nicholsi (Smith, 1933)
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura nomi Kottelat, 2000
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : NEMACHELlDAE
Schistura oedipus (Kottelat, 1988)
Blind cave loach
ค้อตาบอด

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura pantherina Page, Plongsesthee and Randall in Page et al.. 2012
-
ค้อเสือดาว

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura paucicincta Kottelat, 1990
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura poculi (Smith, 1945)
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : NEMACHELlDA
Schistura pridii Vidthayanon, 2002
Little dragon loach
ปล้องทองปรีดี

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura reidi (Smith, 1945)
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura robertsi Kottelat, 1990
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura schultzi (Smith, 1945)
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura similis Kottelat, 1990
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura sirindhornae Suvarnaraksha, 2015
-
ค้อสมเด็จพระเทพ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura sp. 1
-
ค้อถ้ำน่าน

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura sp. 2
-
ค้อลายสาละวิน

วงศ์ (Family) : NEMACHELlDAE
Schistura spiesi Vidthayanon & Kottelat, 2003
Wangdaeng Cave loach
ค้อถ้ำพระวังแดง

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura spilota (Fowler, 1934)
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura tenebrosa Kangrang , Page & Beamish, 2012
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura udomritthiruji Bohlen & Slechtova, 2010
-
ค้อกำพล

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura vinciguerrae (Hora, 1935)
-
ค้อพม่า

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura desmotes  (Fowler, 1934)
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura sexcauda  (Fowler, 1937)
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Schistura waltoni  (Fowler, 1937)
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Ariidae Sea Catfish
Sciades sona (Hamilton, 1822)
Sona sea catfish
กดทะเล

วงศ์ (Family) : OSTEOGLOSSIDAE
Scleropages formosus (Muller & Schlegel, 1844)
Asian arowana
ตะพัดเขียว

วงศ์ (Family) : NEMACHELlDAE
Sectoria atriceps (Smith, 1945)
-
ค้อหัวดำ

วงศ์ (Family) : SERPENTICOBITIDAE
Serpenticobitis cingulata Roberts, 1998
-
ค้อตาหนาม

วงศ์ (Family) : SERPENTICOBITIDAE
Serpenticobitis zonata Kottelat, 1998
-
ค้อตาหนาม

วงศ์ (Family) : Serpenticobitidae Loach
Serpenticobitis octozona  Roberts, 1997
-
ค้อตาหนามแปดแถบ

วงศ์ (Family) : Engraulididae Anchovy
Setipinna melanochir (Bleeker, 1849)
Dusky-hairfin anchovy
แมวหูดำ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Sikukia (gen. indet.) flavicauda Chu & Chen, 1987
-
น้ำฝายหางเหลือง

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Sikukia gudgeri (Smith 1934)
-
น้ำฝาย

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Sikukia stejnegeri Smith, 1931
-
น้ำฝายหลังดำ

วงศ์ (Family) : SCHILBEIDAE
Silonia cf. silundia Hamilton, 1822
Silond catfish
ตะมัง

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Silurichthys indragiriensis Volz, 1904
-
ลิ้นแมว

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Silurichthys schneideri Volz, 1904
-
ลิ้นแมว

วงศ์ (Family) : Botidae Loach
Sinibotia longiventralis Yang & Chen, 1992
-
หมูท้องยาว

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Sperata acicularis Ferraris & Runge, 1999
Long-whiskered catfish
กดหัวเสียม

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Sphaerichthys osphronemoides Canestrini, 1860
-
แรดแคระ

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Stigmatogobius pleurostigma (Bleeker, 1849)
-
บู่กล้วย

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Stigmatogobius sadanundio (Hamilton, 1822)
-
บู่กล้วย

วงศ์ (Family) : Sundasalangidae Tropical Noodlefish
Sundasalanx mekongensis Britz & Kottelat, 1999
Noodle fish
ถั่วงอกแม่โขง

วงศ์ (Family) : Sundasalangidae Tropical Noodlefish
Sundasalanx praecox Roberts, 1981
Noodle fish
ถั่วงอก

วงศ์ (Family) : Botidae Loach
Syncrossus beauforti (Smith, 1931)
-
หมูลายเสือ

วงศ์ (Family) : Botidae Loach
Syncrossus berdmorei (Blyth, 1860)
-
หมูลายสาละวิน

วงศ์ (Family) : Botidae Loach
Syncrossus helodes Sauvage, 1876
-
หมูข้างลาย

วงศ์ (Family) : Botidae Loach
Syncrossus lucasbahi (Fowler, 1937)
-
หมูลายเสือ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Systomus jacobusboehkei (Fowler., 1958)
-
แก้มช้ำภูเขา

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Systomus rubripinnis (Val. in Cuv. & Val., 1842)
-
แก้มช้ำ

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Systomus sp.1
-
แก้มช้ำสาละวิน

วงศ์ (Family) : Clupeidae Sardine
Tenualosa ilisha (Hamilton, 1822)
Hilsa shad
ตะลุมพุก

วงศ์ (Family) : CLUPEIDAE
Tenualosa thibeaudaui (Durand, 1940)
Laotian shad
หมากผาง

วงศ์ (Family) : CLUPEIDAE
Tenualosa toli (Valenciennes, 1847)
Toli shad
ตะลุมพุก

วงศ์ (Family) : TETRAODONTIDAE
Tetraodon baileyi (Sontirat,1989)
Hairy puffer
ปักเป้าขน

วงศ์ (Family) : TETRAODONTIDAE
Tetraodon palembangensis (Bleeker,1852)
Humpback Puffer
ปักเป้าท้องตาข่าย

วงศ์ (Family) : Engraulididae Anchovy
Thryssa hamiltonii  Gray, 1834
Hamilton thryssa
แมว

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Thryssocypris wongrati Grudpan & Grudpan, 2012
Anchovy minnow
ซิวกะตัก

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Thynnichthys thynnoides (Bleeker, 1852)
-
เกล็ดถี่

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Tor aff. putitora (Hamilton, 1822)
Marsheer
เวียนยักษ์

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Tor cf. tambroides (Bleeker, 1854) sensu latro
-
เวียน

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Tor douronensis (Val. in Cuv. & Val., 1842)
-
พลวงชมพู

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Tor sinensis Wu, 1977
Redfin marsheer
เวียน

วงศ์ (Family) : Toxotidae Archerfish
Toxotes cf. microlepis Gunther, 1860
-
เสือพ่นน้ำ

วงศ์ (Family) : Toxotidae Archerfish
Toxotes chatareus (Hamilton, 1822)
Spotted archerfish
เสือพ่นน้ำ

วงศ์ (Family) : Toxotidae Archerfish
Toxotes microlepis Gunther, 1860
Smallscale archerfish
เสือพ่นน้ำเกล็ดถี่

วงศ์ (Family) : Toxotidae Archerfish
Toxotes jaculatrix (Pallas in Schlosser, 1767)
Banded archerfish
เสือพ่นน้ำน้ำกร่อย

วงศ์ (Family) : OSPHRONEMIDAE
Trichopodus leeri (Bleeker, 1852)
Pearl guoramy
กระดี่มุก

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Trichopodus microlepis (Gunther, 1861)
Moonlight gourami
กระดี่นาง

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Trichopodus pectoralis (Regan, 1910)
Snakeskin gourami
สลิด

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Trichopodus trichopterus (Pallas, 1770)
Three spot gourami
กระดี่หม้อ

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Trichopsis pumila (Arnold, 1936)
Pygmy gourami
กริมสี

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Trichopsis schalleri Ladiges, 1962
Threestripe gourami
กริมอีสาน

วงศ์ (Family) : Osphronemidae Giant Gouramy
Trichopsis vittata (Cuvier, 1831)
Croaking gourami
กริมควาย

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Tridentiger aff. ocellatus (Fowler, 1937)
-
บู่ปากกว้างแม่น้ำโขง

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Tridentiger cf. barbatus (Günther, 1861)
-
บู่หนวด

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Tridentiger ocellatus (Fowler, 1937)
-
บู่หางดอก

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Trigonopoma gracile (Kottelat, 1991)
Redstripe rasbora
ซิวผอม

วงศ์ (Family) : Cyprinidae Carp and Barb
Trigonopoma pauciperforatum (Weber & de Beaufort, 1916)
Redstripe rasbora
ซิวแถบเหลือง

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Trigonostigma espei Meinken, 1967
Lambchop rasbora
ซิวข้างขวานภูเขา

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Trigonostigma heteromorpha Duncker, 1904
Harlequin rasbora
ซิวข้างขวาน

วงศ์ (Family) : CYPRINIDAE
Trigonostigma somphongsi Meinken, 1958
Somphong rasbora
ซิวสมพงษ์

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Tuberoschistura baenzigeri (Kottelat, 1983)
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Tuberoschistura cf. baenzigeri (Kottelat, 1983) Nan
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Nemacheilidae Stream loaches
Tuberoschistura cf. baenzigeri (Kottelat, 1983) Nan
-
ค้อ

วงศ์ (Family) : Vaillantellidae
Vaillantella cf. euepiptera (Vaillant, 1902)
-
ค้อปลาไหล

วงศ์ (Family) : Vaillantellidae
Vaillantella maassi  Weber & de Beaufort, 1912
-
ค้อปลาไหล

วงศ์ (Family) : Gastromyzontidae Butterfly loaches
Vanmanenia serrilineata Kottelat, 2000
-
ค้อปีก

วงศ์ (Family) : Siluridae Sheat Catfish
Wallago leerii Bleeker, 1851
-
เค้าดำ

วงศ์ (Family) : SILURIDAE
Wallago micropogon Ng, 2003
Black Sheatfish
เค้าดำ

วงศ์ (Family) : Bagridae Bagrid Catfish
Wallago attu  (Bloch & Schneider, 1801)
Wallago
เค้าขาว

วงศ์ (Family) : Belonidae Needdlefish
Xenentodon cf. canciloides (Bleeker, 1854)
-
กะทุงเหว

วงศ์ (Family) : Belonidae Needdlefish
Xenentodon cancila  (Hamilton, 1822)
-
กะทุงเหว

วงศ์ (Family) : Botidae Loach
Yasuhikotakia caudipunctatus (Taki & Doi 1995)
-
หมูหางจุด

วงศ์ (Family) : Botidae Loach
Yasuhikotakia cf. lecontei (Fowler, 1937) sp.1
-
หมูยาว

วงศ์ (Family) : Botidae Loach
Yasuhikotakia cf. lecontei (Fowler, 1937) sp.2
-
หมูลายชะมด

วงศ์ (Family) : Botidae Loach
Yasuhikotakia eos (Taki, 1972 )
-
หมูครีบแดง

วงศ์ (Family) : Botidae Loach
Yasuhikotakia lecontei (Fowler, 1937)
-
หมูสัก

วงศ์ (Family) : Botidae Loach
Yasuhikotakia longidorsalis (Taki & Doi 1995)
-
หมูหลังยาว

วงศ์ (Family) : Botidae Loach
Yasuhikotakia morleti (Tirant, 1885)
-
หมูคอก

วงศ์ (Family) : BOTIIDAE
Yasuhikotakia splendida (Roberts, 1995)
-
หมูหางดอก

วงศ์ (Family) : Botidae Loach
Yasuhikotakia modesta  (Bleeker, 1864)
-
หมูขาว

วงศ์ (Family) : Gobiidae Goby
Yongeichthys nebulosus (Forsskål, 1775)
Shadow goby
บู่

วงศ์ (Family) : Zenarchopteridae Halfbeak
Zenarchopterus buffonis (Valenciennes, 1847)
-
ตับเต่า

วงศ์ (Family) : Zenarchopteridae Halfbeak
Zenarchopterus clarus Mohr, 1926
-
ตับเต่า

วงศ์ (Family) : Zenarchopteridae Halfbeak
Zenarchopterus dispar (Valenciennes, 1847)
-
ตับเต่า

วงศ์ (Family) : Zenarchopteridae Halfbeak
Zenarchopterus dunckeri Mohr, 1926
-
ตับเต่า

วงศ์ (Family) : Zenarchopteridae Halfbeak
Zenarchopterus ectuntio (Hamilton, 1822)
-
ตับเต่า

วงศ์ (Family) : Zenarchopteridae Halfbeak
Zenarchopterus gilli Smith, 1945
-
ตับเต่า

วงศ์ (Family) : Zenarchopteridae Halfbeak
Zenarchopterus pappenheimi Mohr, 1926
-
ตับเต่าหลังดำ

วงศ์ (Family) : Zenarchopteridae Halfbeak
Zenarchopterus striga (Blyth, 1858)
-
ตับเต่า Hooghly halfbeak