ชนิดพันธ์ที่ถูกคุกคามในประเทศไทย

 

ค้นหาตามชื่อวงศ์

ค้นหาตามประเภท

ระบุเงื่อนไขค้นหา

 

 

ค้นหาตามชื่อภาษาอังกฤษ

ค้นหาตามชื่อภาษาไทย

รายละเอียด สถานะ
   

วงศ์ (Family) : Cervidae
Axis porcinus
Hog deer
เนื้อทราย

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EN

วงศ์ (Family) : Balaenopteridae
Balaenoptera edeni
Bryde whale
วาฬแกลบ, วาฬบรูด้า, วาฬซิทตัง

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EN

วงศ์ (Family) : Balaenopteridae
Balaenoptera physalus
Fin whale
วาฬแกลบครีบขาวดำ, วาฬฟิน

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EN

วงศ์ (Family) : Bovidae
Bos javanicus
Banteng
วัวแดง, วัวดำ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Bovidae
Bos sauveli
Kouprey
กูปรี, โคไพร

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EX

วงศ์ (Family) : Bovidae
Bubalus bubalis
Wild water buffalo
ควายป่า, มหิงษา

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
CR

วงศ์ (Family) : Sciuridae
Callosciurus prevostii
Prevost squirrel
กระรอกสามสี

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
CR

วงศ์ (Family) : Craseonycteridae
Craseonycteris thonglongyai
ค้างคาวคุณกิตติ
Kitti hog-nosed bat

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Viverridae
Cynogale bennettii
Otter civet
อีเห็นน้ำ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
CR

วงศ์ (Family) : Delphinidae
Delphinus capensis
Long-beaked dolphin
โลมาปากยาว

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
DD

วงศ์ (Family) : Rhinocerotidae
Dicerorhinus sumatrensis
Sumatran rhinoceros
กระซู่

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EX

วงศ์ (Family) : Dugongidae
Dugong dugon
Dugong
พะยูน, หมูน้ำ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482548
CR

วงศ์ (Family) : Elephantidae
Elephas maximus
Asian elephant
ช้างป่า

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Vespertilionidae
Eptesicus demissus
Surat brown bat
ค้างคาวท้องสีน้ำตาลสุราษฎร์

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EN

วงศ์ (Family) : Felidae
Felis chaus
Jungle cat
แมวป่า,เสือกระต่าย

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
CR

วงศ์ (Family) : Delphinidae
Feresa attenuata
Pygmy killer whale
วาฬเพชฌฆาตเล็ก

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
DD

วงศ์ (Family) : Delphinidae
Globicephala macrorhynchus
Short-finned pilot whale
โลมาหัวกลม, วาฬนำร่องครีบสั้น

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
DD

วงศ์ (Family) : Viverridae
Hemigalus derbyanus
Banded palm civet
อีเห็นลายพาด

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
VU

วงศ์ (Family) : Rhinolophidae
Hipposideros halophyllus
Thai roundleaf bat
ค้างคาวหน้ายักษ์จมูกปุ่ม

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EN

วงศ์ (Family) : Hominidae or Hylobatidae
Hylobates agilis
Agile gibbon
ชะนีมือดำ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Hominidae or Hylobatidae
Hylobates pileatus
Pileated gibbon
ชะนีมงกุฎ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EN

วงศ์ (Family) : Felidae
Ictailurus planiceps
Flat-headed cat
แมวป่าหัวแบน

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482548
CR

วงศ์ (Family) : Physeteridae
Kogia breviceps
Pygmy sperm whale
วาฬหัวทุยเล็ก

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
DD

วงศ์ (Family) : Physeteridae
Kogia simus
Dwarf sperm whale
วาฬหัวทุยแคระ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
VU

วงศ์ (Family) : Mustelidae
Lutra lutra
Common otter
นากใหญ่ธรรมดา, นากใหญ่ภูเขา

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EX

วงศ์ (Family) : Mustelidae
Lutra sumatrana
Hairy-nosed otter
นากใหญ่หัวปลาดุก, นากใหญ่จมูกขน

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Cercopithecidae
Macaca assamensis
Assamese macaque
ลิงอ้ายเงี๊ยะ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EN

วงศ์ (Family) : Manidae
Manis pentadactyla
Chinese pangolin
ลิ่นจีน

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
CR

วงศ์ (Family) : Hyperoodontidae or Ziphiidae
Mesoplodon ginkgodens
Ginkgo-toothed beaked whale
วาฬฟันเขี้ยว,วาฬฟันสองซี่

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Cervidae
Muntiacus feae
Fea muntjac
เก้งหม้อ, เก้งดำ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EN

วงศ์ (Family) : Mustelidae
Mustela strigidorsa
Back-striped weasel
เพียงพอนเส้นหลังขาว

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EN

วงศ์ (Family) : Bovidae
Naemorhedus caudatus
Chinese goral
กวางผา

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Phocoenidae
Neophocaena phocaenoides
Finless porpoise
โลมาไร้ครีบหลัง, โลมาหัวบาตรหลังเรียบ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EN

วงศ์ (Family) : Muridae
Niviventer hinpoon
Limestone rat
หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EN

วงศ์ (Family) : Monodontidae or Delphinidae
Orcaella brevirostris
Irrawaddy dolphin
โลมาอิรวดี, โลมาหัวบาตรครีบหลัง

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Delphinidae
Orcinus orca
Killer whale
วาฬเพชฌฆาต

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
DD

วงศ์ (Family) : Felidae
Panthera tigris
Tiger
เสือโคร่ง

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EN

วงศ์ (Family) : Felidae
Pardofelis marmorata
Marbled cat
แมวลายหินอ่อน

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
CR

วงศ์ (Family) : Delphinidae
Peponocephala electra
Melon-headed whale
โลมาหัวแตงโม,วาฬหัวแตงโม

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
LC

วงศ์ (Family) : Physeteridae
Physeter macrocephalus
Sperm whale
วาฬหัวทุย

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
VU

วงศ์ (Family) : Viverridae
Prionodon pardicolor
Spotted linsang
ชะมดแปลงลายจุด

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Rhinocerotidae
Rhinoceros sondaicus
Javan rhinoceros
แรด

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EX

วงศ์ (Family) : Rhinolophidae
Rhinolophus marshalli
Marshalls horseshoe bat
ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
VU

วงศ์ (Family) : Cervidae
Rucervus schomburgki
Schomburgk’s deer
สมัน, เนื้อสมัน

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EX

วงศ์ (Family) : Delphinidae
Stenella attenuata
Bridled dolphin
โลมาลายจุด

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
LC

วงศ์ (Family) : Delphinidae
Stenella coeruleoalba
Striped dolphin
โลมาแถบ,โลมาลายแถบ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
LC

วงศ์ (Family) : Delphinidae
Steno bredanensis
Rough-toothed dolphin
โลมาฟันห่าง

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
LC

วงศ์ (Family) : Sciuridae
Sundasciurus hippurus
Horse-tailed squirrel
กระรอกหางม้าใหญ่

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EN

วงศ์ (Family) : Tapiridae
Tapirus indicus
Malayan Tapir
สมเสร็จ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EX

วงศ์ (Family) : Tragulidae
Tragulus napu
Larger mouse deer
กระจงควาย

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EN

วงศ์ (Family) : Viverridae
Viverra megaspila
Large-spotted civet
ชะมดแผงสันหางดำ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EN