ชนิดพันธ์ที่ถูกคุกคามในประเทศไทย

 

ค้นหาตามชื่อวงศ์

ค้นหาตามประเภท

ระบุเงื่อนไขค้นหา

 

 

ค้นหาตามชื่อภาษาอังกฤษ

ค้นหาตามชื่อภาษาไทย

รายละเอียด สถานะ
   

วงศ์ (Family) : Batagur baska

Batagur baska
Batagur baska

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
DD

วงศ์ (Family) : Physignathus cocincinus

Physignathus cocincinus
ตะกอง, ลั้ง

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Tomistoma schegelii
Tomistoma schegelii
Tomistoma schegelii
ตะโขง

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EX

วงศ์ (Family) : Geoemydidae
Batagur affinis
-
เต่ากะอาน

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
CR

วงศ์ (Family) : Callagur borneensis
Callagur borneensis
-
เต่าลายตีนเป็ด

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
CR

วงศ์ (Family) : Chelonia mydas
Chelonia mydas

Chelonia mydas
เต่าตนุ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Chitra chitra
Chitra chitra

Chitra chitra
ตะพาบม่านลาย

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Eretmochelys imbricata
Eretmochelys imbricata

Eretmochelys imbricata
เต่ากระ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Indotestudo elongata
Indotestudo elongata

Indotestudo elongata
เต่าเหลือง

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Chitra vandijki
Chitra vandijki
Chitra vandijki
ตะพาบม่านลายพม่า

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Crocodylus porosus
Crocodylus porosus
Crocodylus porosus
จระเข้น้ำเค็ม

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Crocodylus siamensis
Crocodylus siamensis
Crocodylus siamensis
จระเข้น้ำจืด

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Dermochelys coriacea
Dermochelys coriacea
Dermochelys coriacea
เต่ามะเฟือง

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Lepidochelys olivacea
Lepidochelys olivacea
Lepidochelys olivacea
เต่าหญ้า

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Manouria emys emys
Manouria emys emys
Manouria emys emys
เต่าหกเหลือง

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Manouria emys phayrei
Manouria emys phayrei
Manouria emys phayrei
เต่าหกดำ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Manouria impressa
Manouria impressa
Manouria impressa
เต่าเดือย

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Pelochelys cantorii
Pelochelys cantorii
Pelochelys cantorii
ตะพาบหัวกบ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Platysternon megacephalum
Platysternon megacephalum
Platysternon megacephalum
เต่าปูลู

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD