ชนิดพันธ์ที่ถูกคุกคามในประเทศไทย

 

ค้นหาตามชื่อวงศ์

ค้นหาตามประเภท

ระบุเงื่อนไขค้นหา

 

 

ค้นหาตามชื่อภาษาอังกฤษ

ค้นหาตามชื่อภาษาไทย

รายละเอียด สถานะ
   

วงศ์ (Family) : Abavorana luctuosa
Abavorana luctuosa
Abavorana luctuosa
กบเขาท้องลาย

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EN

วงศ์ (Family) : Limnonectes malesianus
Limnonectes malesianus
Limnonectes malesianus
กบทูดมลายู

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EN

วงศ์ (Family) : Paa bourreti
Paa bourreti
Paa bourreti
กบอกหนามเหนือ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Paa fasciculispina
Paa fasciculispina
Paa fasciculispina
กบอกหนามจันทบุรี

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Theloderma gordoni
Theloderma gordoni
Theloderma gordoni
ปาดตะปุ่มใหญ่

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Theloderma horridum
Theloderma horridum
Theloderma horridum
ปาดตะปุ่มมลายู

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Theloderma stellatum
Theloderma stellatum
Theloderma stellatum
ปาดตะปุ่มจันทบุรี

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD