ชนิดพันธ์ที่ถูกคุกคามในประเทศไทย

 

ค้นหาตามชื่อวงศ์

ค้นหาตามประเภท

ระบุเงื่อนไขค้นหา

 

 

ค้นหาตามชื่อภาษาอังกฤษ

ค้นหาตามชื่อภาษาไทย

รายละเอียด สถานะ
   

วงศ์ (Family) : Platytropius siamensis
Platytropius siamensis
-
สายยู, หวีเกศ, เกด

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
Ap
/}
e/
me
}}
Ap
Ap
Ap
Ap
me
0)
+"
xe
Ap
Ap
+"
Ap
Ap
P7
wd
Ap
e)
me
Ap
ni
me
Ap
/>
wd
Ap
e)
ay
3}
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
)`
Ap
Ap
ay
Ap
Ap
e)
Ap
Ap
ay
Ap
ay
Ap
Ap
Ap
fV
)
00
-
Ap
*|
Ap
00
+1
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
-
pg
8O
4=
46
85
pg
Ap
Ap
Ap
xt
Ap
pg
ls
ni
me
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
wq
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
61
Ap
47
Ap
32
Ap
%>
Ap
Ap
ch
ca
Ap
ca
Ap
.x
Ap
")
Ap
--
Ap
09
63
66
%>
ch
ca
ca
.x
")
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
84
16
48
%>
ch
ca
ca
.x
")
--
Ap
Ap
Ap
Ap
39
49
Ap
17
06
64
67
Ap
88
66
Ap
Ap
85
01
20
32
37
Ap
52
15
Ap
%>
%>
Ap
%>
Ap
%>
Ap
ch
ch
ch
Ap
%>
ch
Ap
Ap
ca
ca
ca
ca
Ap
ch
Ap
ca
Ap
.x
ca
ca
Ap
")
.x
.x
Ap
Ap
ca
--
Ap
Ap
")
ca
ca
")
.x
--
Ap
.x
--
")
Ap
--
")
Ap
--
Ap
35
47
Ap
94
Ap
%>
Ap
ch
Ap
ca
Ap
ca
.x
Ap
")
Ap
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
74
Ap
06
Ap
58
%>
Ap
ch
Ap
Ap
ca
Ap
ca
Ap
.x
Ap
")
--
25482558
EX

วงศ์ (Family) : Aaptosyax grypus
Aaptosyax grypus
Aaptosyax grypus
สะนากยักษ์

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
Ap
/}
e/
me
}}
Ap
Ap
Ap
Ap
me
0)
+"
xe
Ap
Ap
+"
Ap
Ap
P7
wd
Ap
e)
me
Ap
ni
me
Ap
/>
wd
Ap
e)
ay
3}
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
)`
Ap
Ap
ay
Ap
Ap
e)
Ap
Ap
ay
Ap
ay
Ap
Ap
Ap
fV
)
00
-
Ap
*|
Ap
00
+1
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
-
pg
8O
4=
46
85
pg
Ap
Ap
Ap
xt
Ap
pg
ls
ni
me
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
wq
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
61
Ap
47
Ap
32
Ap
%>
Ap
Ap
ch
ca
Ap
ca
Ap
.x
Ap
")
Ap
--
Ap
09
63
66
%>
ch
ca
ca
.x
")
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
84
16
48
%>
ch
ca
ca
.x
")
--
Ap
Ap
Ap
Ap
39
49
Ap
17
06
64
67
Ap
88
66
Ap
Ap
85
01
20
32
37
Ap
52
15
Ap
%>
%>
Ap
%>
Ap
%>
Ap
ch
ch
ch
Ap
%>
ch
Ap
Ap
ca
ca
ca
ca
Ap
ch
Ap
ca
Ap
.x
ca
ca
Ap
")
.x
.x
Ap
Ap
ca
--
Ap
Ap
")
ca
ca
")
.x
--
Ap
.x
--
")
Ap
--
")
Ap
--
Ap
35
47
Ap
94
Ap
%>
Ap
ch
Ap
ca
Ap
ca
.x
Ap
")
Ap
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
74
Ap
06
Ap
58
%>
Ap
ch
Ap
Ap
ca
Ap
ca
Ap
.x
Ap
")
--

วงศ์ (Family) : Acrochordonichthys septentrionalis
Acrochordonichthys septentrionalis
Acrochordonichthys septentrionalis
ขยุยยักษ์แม่กลอง

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
Ap
/}
e/
me
}}
Ap
Ap
Ap
Ap
me
0)
+"
xe
Ap
Ap
+"
Ap
Ap
P7
wd
Ap
e)
me
Ap
ni
me
Ap
/>
wd
Ap
e)
ay
3}
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
)`
Ap
Ap
ay
Ap
Ap
e)
Ap
Ap
ay
Ap
ay
Ap
Ap
Ap
fV
)
00
-
Ap
*|
Ap
00
+1
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
-
pg
8O
4=
46
85
pg
Ap
Ap
Ap
xt
Ap
pg
ls
ni
me
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
wq
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
61
Ap
47
Ap
32
Ap
%>
Ap
Ap
ch
ca
Ap
ca
Ap
.x
Ap
")
Ap
--
Ap
09
63
66
%>
ch
ca
ca
.x
")
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
84
16
48
%>
ch
ca
ca
.x
")
--
Ap
Ap
Ap
Ap
39
49
Ap
17
06
64
67
Ap
88
66
Ap
Ap
85
01
20
32
37
Ap
52
15
Ap
%>
%>
Ap
%>
Ap
%>
Ap
ch
ch
ch
Ap
%>
ch
Ap
Ap
ca
ca
ca
ca
Ap
ch
Ap
ca
Ap
.x
ca
ca
Ap
")
.x
.x
Ap
Ap
ca
--
Ap
Ap
")
ca
ca
")
.x
--
Ap
.x
--
")
Ap
--
")
Ap
--
Ap
35
47
Ap
94
Ap
%>
Ap
ch
Ap
ca
Ap
ca
.x
Ap
")
Ap
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
74
Ap
06
Ap
58
%>
Ap
ch
Ap
Ap
ca
Ap
ca
Ap
.x
Ap
")
--
2558
EN

วงศ์ (Family) : Aetomylaeus maculatus
Aetomylaeus maculatus
Aetomylaeus maculatus
กระเบนนกจุดขาว

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
Ap
/}
e/
me
}}
Ap
Ap
Ap
Ap
me
0)
+"
xe
Ap
Ap
+"
Ap
Ap
P7
wd
Ap
e)
me
Ap
ni
me
Ap
/>
wd
Ap
e)
ay
3}
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
)`
Ap
Ap
ay
Ap
Ap
e)
Ap
Ap
ay
Ap
ay
Ap
Ap
Ap
fV
)
00
-
Ap
*|
Ap
00
+1
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
-
pg
8O
4=
46
85
pg
Ap
Ap
Ap
xt
Ap
pg
ls
ni
me
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
wq
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
61
Ap
47
Ap
32
Ap
%>
Ap
Ap
ch
ca
Ap
ca
Ap
.x
Ap
")
Ap
--
Ap
09
63
66
%>
ch
ca
ca
.x
")
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
84
16
48
%>
ch
ca
ca
.x
")
--
Ap
Ap
Ap
Ap
39
49
Ap
17
06
64
67
Ap
88
66
Ap
Ap
85
01
20
32
37
Ap
52
15
Ap
%>
%>
Ap
%>
Ap
%>
Ap
ch
ch
ch
Ap
%>
ch
Ap
Ap
ca
ca
ca
ca
Ap
ch
Ap
ca
Ap
.x
ca
ca
Ap
")
.x
.x
Ap
Ap
ca
--
Ap
Ap
")
ca
ca
")
.x
--
Ap
.x
--
")
Ap
--
")
Ap
--
Ap
35
47
Ap
94
Ap
%>
Ap
ch
Ap
ca
Ap
ca
.x
Ap
")
Ap
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
74
Ap
06
Ap
58
%>
Ap
ch
Ap
Ap
ca
Ap
ca
Ap
.x
Ap
")
--

วงศ์ (Family) : Aetomylaeus vespertilio
Aetomylaeus vespertilio
Aetomylaeus vespertilio
กระเบนนกรางกะแส

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
Ap
/}
e/
me
}}
Ap
Ap
Ap
Ap
me
0)
+"
xe
Ap
Ap
+"
Ap
Ap
P7
wd
Ap
e)
me
Ap
ni
me
Ap
/>
wd
Ap
e)
ay
3}
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
)`
Ap
Ap
ay
Ap
Ap
e)
Ap
Ap
ay
Ap
ay
Ap
Ap
Ap
fV
)
00
-
Ap
*|
Ap
00
+1
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
-
pg
8O
4=
46
85
pg
Ap
Ap
Ap
xt
Ap
pg
ls
ni
me
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
wq
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
61
Ap
47
Ap
32
Ap
%>
Ap
Ap
ch
ca
Ap
ca
Ap
.x
Ap
")
Ap
--
Ap
09
63
66
%>
ch
ca
ca
.x
")
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
84
16
48
%>
ch
ca
ca
.x
")
--
Ap
Ap
Ap
Ap
39
49
Ap
17
06
64
67
Ap
88
66
Ap
Ap
85
01
20
32
37
Ap
52
15
Ap
%>
%>
Ap
%>
Ap
%>
Ap
ch
ch
ch
Ap
%>
ch
Ap
Ap
ca
ca
ca
ca
Ap
ch
Ap
ca
Ap
.x
ca
ca
Ap
")
.x
.x
Ap
Ap
ca
--
Ap
Ap
")
ca
ca
")
.x
--
Ap
.x
--
")
Ap
--
")
Ap
--
Ap
35
47
Ap
94
Ap
%>
Ap
ch
Ap
ca
Ap
ca
.x
Ap
")
Ap
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
74
Ap
06
Ap
58
%>
Ap
ch
Ap
Ap
ca
Ap
ca
Ap
.x
Ap
")
--
2558
EN

วงศ์ (Family) : Albulichthys albuloides
Albulichthys albuloides
Albulichthys albuloides
ตะโกกหน้าสั้น

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
Ap
/}
e/
me
}}
Ap
Ap
Ap
Ap
me
0)
+"
xe
Ap
Ap
+"
Ap
Ap
P7
wd
Ap
e)
me
Ap
ni
me
Ap
/>
wd
Ap
e)
ay
3}
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
)`
Ap
Ap
ay
Ap
Ap
e)
Ap
Ap
ay
Ap
ay
Ap
Ap
Ap
fV
)
00
-
Ap
*|
Ap
00
+1
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
-
pg
8O
4=
46
85
pg
Ap
Ap
Ap
xt
Ap
pg
ls
ni
me
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
wq
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
61
Ap
47
Ap
32
Ap
%>
Ap
Ap
ch
ca
Ap
ca
Ap
.x
Ap
")
Ap
--
Ap
09
63
66
%>
ch
ca
ca
.x
")
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
84
16
48
%>
ch
ca
ca
.x
")
--
Ap
Ap
Ap
Ap
39
49
Ap
17
06
64
67
Ap
88
66
Ap
Ap
85
01
20
32
37
Ap
52
15
Ap
%>
%>
Ap
%>
Ap
%>
Ap
ch
ch
ch
Ap
%>
ch
Ap
Ap
ca
ca
ca
ca
Ap
ch
Ap
ca
Ap
.x
ca
ca
Ap
")
.x
.x
Ap
Ap
ca
--
Ap
Ap
")
ca
ca
")
.x
--
Ap
.x
--
")
Ap
--
")
Ap
--
Ap
35
47
Ap
94
Ap
%>
Ap
ch
Ap
ca
Ap
ca
.x
Ap
")
Ap
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
74
Ap
06
Ap
58
%>
Ap
ch
Ap
Ap
ca
Ap
ca
Ap
.x
Ap
")
--
2558
CR

วงศ์ (Family) : Ambastaia nigrolineata
Ambastaia nigrolineata
Ambastaia nigrolineata
หมูนาน

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
Ap
/}
e/
me
}}
Ap
Ap
Ap
Ap
me
0)
+"
xe
Ap
Ap
+"
Ap
Ap
P7
wd
Ap
e)
me
Ap
ni
me
Ap
/>
wd
Ap
e)
ay
3}
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
)`
Ap
Ap
ay
Ap
Ap
e)
Ap
Ap
ay
Ap
ay
Ap
Ap
Ap
fV
)
00
-
Ap
*|
Ap
00
+1
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
-
pg
8O
4=
46
85
pg
Ap
Ap
Ap
xt
Ap
pg
ls
ni
me
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
wq
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
61
Ap
47
Ap
32
Ap
%>
Ap
Ap
ch
ca
Ap
ca
Ap
.x
Ap
")
Ap
--
Ap
09
63
66
%>
ch
ca
ca
.x
")
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
84
16
48
%>
ch
ca
ca
.x
")
--
Ap
Ap
Ap
Ap
39
49
Ap
17
06
64
67
Ap
88
66
Ap
Ap
85
01
20
32
37
Ap
52
15
Ap
%>
%>
Ap
%>
Ap
%>
Ap
ch
ch
ch
Ap
%>
ch
Ap
Ap
ca
ca
ca
ca
Ap
ch
Ap
ca
Ap
.x
ca
ca
Ap
")
.x
.x
Ap
Ap
ca
--
Ap
Ap
")
ca
ca
")
.x
--
Ap
.x
--
")
Ap
--
")
Ap
--
Ap
35
47
Ap
94
Ap
%>
Ap
ch
Ap
ca
Ap
ca
.x
Ap
")
Ap
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
74
Ap
06
Ap
58
%>
Ap
ch
Ap
Ap
ca
Ap
ca
Ap
.x
Ap
")
--

วงศ์ (Family) : Ambastaia sidthimunki
Ambastaia sidthimunki
Ambastaia sidthimunki
หมูอารีย

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
Ap
/}
e/
me
}}
Ap
Ap
Ap
Ap
me
0)
+"
xe
Ap
Ap
+"
Ap
Ap
P7
wd
Ap
e)
me
Ap
ni
me
Ap
/>
wd
Ap
e)
ay
3}
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
)`
Ap
Ap
ay
Ap
Ap
e)
Ap
Ap
ay
Ap
ay
Ap
Ap
Ap
fV
)
00
-
Ap
*|
Ap
00
+1
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
-
pg
8O
4=
46
85
pg
Ap
Ap
Ap
xt
Ap
pg
ls
ni
me
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
wq
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
61
Ap
47
Ap
32
Ap
%>
Ap
Ap
ch
ca
Ap
ca
Ap
.x
Ap
")
Ap
--
Ap
09
63
66
%>
ch
ca
ca
.x
")
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
84
16
48
%>
ch
ca
ca
.x
")
--
Ap
Ap
Ap
Ap
39
49
Ap
17
06
64
67
Ap
88
66
Ap
Ap
85
01
20
32
37
Ap
52
15
Ap
%>
%>
Ap
%>
Ap
%>
Ap
ch
ch
ch
Ap
%>
ch
Ap
Ap
ca
ca
ca
ca
Ap
ch
Ap
ca
Ap
.x
ca
ca
Ap
")
.x
.x
Ap
Ap
ca
--
Ap
Ap
")
ca
ca
")
.x
--
Ap
.x
--
")
Ap
--
")
Ap
--
Ap
35
47
Ap
94
Ap
%>
Ap
ch
Ap
ca
Ap
ca
.x
Ap
")
Ap
--
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
74
Ap
06
Ap
58
%>
Ap
ch
Ap
Ap
ca
Ap
ca
Ap
.x
Ap
")
--

วงศ์ (Family) : Anoxypristis cuspidata
Anoxypristis cuspidata
Anoxypristis cuspidata
ฉนากจะงอยแคบ, ฉนากปากแหลม

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
Ap
/}
e/
me
}}
Ap
Ap
Ap
Ap
me
0)
+"
xe
Ap
Ap
+"
Ap
Ap
P7
wd
Ap
e)
me
Ap
ni
me
Ap
/>
wd
Ap
e)
ay
3}
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
)`
Ap
Ap
ay
Ap
Ap
e)
Ap
Ap
ay
Ap
ay
Ap
Ap
Ap
fV
)
00