ชนิดพันธ์ที่ถูกคุกคามในประเทศไทย

 

ค้นหาตามชื่อวงศ์

ค้นหาตามประเภท

ระบุเงื่อนไขค้นหา

 

 

ค้นหาตามชื่อภาษาอังกฤษ

ค้นหาตามชื่อภาษาไทย

รายละเอียด สถานะ
   

วงศ์ (Family) : Platytropius siamensis
Platytropius siamensis
-
สายยู, หวีเกศ, เกด

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
25482558
EX

วงศ์ (Family) : Aaptosyax grypus
Aaptosyax grypus
Aaptosyax grypus
สะนากยักษ์

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Acrochordonichthys septentrionalis
Acrochordonichthys septentrionalis
Acrochordonichthys septentrionalis
ขยุยยักษ์แม่กลอง

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Aetomylaeus maculatus
Aetomylaeus maculatus
Aetomylaeus maculatus
กระเบนนกจุดขาว

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Aetomylaeus vespertilio
Aetomylaeus vespertilio
Aetomylaeus vespertilio
กระเบนนกรางกะแส

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Albulichthys albuloides
Albulichthys albuloides
Albulichthys albuloides
ตะโกกหน้าสั้น

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
CR

วงศ์ (Family) : Ambastaia nigrolineata
Ambastaia nigrolineata
Ambastaia nigrolineata
หมูนาน

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Ambastaia sidthimunki
Ambastaia sidthimunki
Ambastaia sidthimunki
หมูอารีย

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Anoxypristis cuspidata
Anoxypristis cuspidata
Anoxypristis cuspidata
ฉนากจะงอยแคบ, ฉนากปากแหลม

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Balantiocheilos ambusticauda
Balantiocheilos ambusticauda
Balantiocheilos ambusticauda
หางไหม้

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Bangana sinkleri
Bangana sinkleri
Bangana sinkleri
แกมนวล

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Barilius ornatus
Barilius ornatus
Barilius ornatus
น้ำหมึกท่าแซะ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Betta mahachaiensis
Betta mahachaiensis
Betta mahachaiensis
กัดมหาชัย

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Betta simplex
Betta simplex
Betta simplex
กัดกระบี่

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Bolbometopon muricatus
Bolbometopon muricatus
Bolbometopon muricatus
นกแก้วหัวค้อน

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Botia histrionica
Botia histrionica
Botia histrionica
หมูพมา

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Carcharhinus amblyrhynchoides
Carcharhinus amblyrhynchoides
Carcharhinus amblyrhynchoides
ฉลามจ้าวมัน

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Carcharhinus borneensis
Carcharhinus borneensis
Carcharhinus borneensis
ฉลามหนู

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
CR

วงศ์ (Family) : Carcharhinus hemiodon
Carcharhinus hemiodon
Carcharhinus hemiodon
ฉลามเสือ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
CR

วงศ์ (Family) : Carcharhinus leucas
Carcharhinus leucas
Carcharhinus leucas
ฉลามหัวบาตร

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Catlocarpio siamensis
Catlocarpio siamensis
Catlocarpio siamensis
กระโห้

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Ceratoglanis pachynema
Ceratoglanis pachynema
Ceratoglanis pachynema
สายยู

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
CR

วงศ์ (Family) : Cheilinus undulatus
Cheilinus undulatus
Cheilinus undulatus
นกขุนทองหัวโหนกนโปเลียน

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Chitala blanci
Chitala blanci
Chitala blanci
ตองลาย

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Cromileptes altivelis
Cromileptes altivelis
Cromileptes altivelis
กะรังหน้างอน

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Dasyatis laosensis
Dasyatis laosensis
Dasyatis laosensis
กระเบนลาว

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Datnioides pulcher
Datnioides pulcher
Datnioides pulcher
เสือตอ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
CR

วงศ์ (Family) : Datnioides undecimradiatus
Datnioides undecimradiatus
Datnioides undecimradiatus
เสือตอลายเล็ก

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Ellopostoma mystax
Ellopostoma mystax
Ellopostoma mystax
ค้อหน้าหัก

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Epalzeorhynchos bicolor
Epalzeorhynchos bicolor
Epalzeorhynchos bicolor
ทรงเครื่อง ฉลามหางแดง

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Eusphyra blochii
Eusphyra blochii
Eusphyra blochii
ฉลามหัวค้อนยาว

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
CR

วงศ์ (Family) : Galeocerdo cuvier
Galeocerdo cuvier
Galeocerdo cuvier
ฉลามเสือ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Glaucostegus granulatus
Glaucostegus granulatus
Glaucostegus granulatus
โรนันเม็ด

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Glaucostegus thouin
Glaucostegus thouin
Glaucostegus thouin
โรนันหัวจิ้งจก

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Glaucostegus typus
Glaucostegus typus
Glaucostegus typus
โรนันยักษ์

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Himantura kittipongi
Himantura kittipongi
Himantura kittipongi
กระเบนแม่กลอง

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Himantura oxyrhyncha
Himantura oxyrhyncha
Himantura oxyrhyncha
กระเบนลาย

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Himantura polylepis
Himantura polylepis
Himantura polylepis
กระเบนราหู

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
CR

วงศ์ (Family) : Himantura signifer
Himantura signifer
Himantura signifer
กระเบนน้ำจืดขาว

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Himantura sp. cf. lobistoma
Himantura sp. cf. lobistoma
Himantura sp. cf. lobistoma
กระเบนบัว

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
CR

วงศ์ (Family) : Kryptopterus hesperius
Kryptopterus hesperius
Kryptopterus hesperius
ปีกไก่หนวดยาว

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Kryptopterus limpok
Kryptopterus limpok
Kryptopterus limpok
ปีกไก่หนวดยาว

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Laubuca caeruleostigmata
Laubuca caeruleostigmata
Laubuca caeruleostigmata
ซิวหัวตะกั่ว ท้องพลุ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Nemacheilus troglocataractus
Nemacheilus troglocataractus
Nemacheilus troglocataractus
ค้อตาบอด ค้อถ้ำ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Oreoglanis siamensis
Oreoglanis siamensis
Oreoglanis siamensis
ค้างคาวดอยอินทนนท์

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Osteochilus scapularis
Osteochilus scapularis
Osteochilus scapularis
หน้าหมอง

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Osteochilus schlegelii
Osteochilus schlegelii
Osteochilus schlegelii
บัว

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Pangasianodon gigas
Pangasianodon gigas
Pangasianodon gigas
บึก

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Pangasianodon hypophthalmus
Pangasianodon hypophthalmus
Pangasianodon hypophthalmus
สวาย

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Pangasius sanitwongsei
Pangasius sanitwongsei
Pangasius sanitwongsei
เทพา

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Pristis pristis
Pristis pristis
Pristis pristis
ฉนากยักษ์

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
CR

วงศ์ (Family) : Pristis zijsron
Pristis zijsron
Pristis zijsron
ฉนากเขียว

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
CR

วงศ์ (Family) : Probarbus jullieni
Probarbus jullieni
Probarbus jullieni
ยี่สก ยี่สกทอง เอิน

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Probarbus labeamajor
Probarbus labeamajor
Probarbus labeamajor
เอินคางมุม

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Probarbus labeaminor
Probarbus labeaminor
Probarbus labeaminor
เอินฝ้าย

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Pseudoecheineus cf. longipectoralis
Pseudoecheineus cf. longipectoralis
Pseudoecheineus cf. longipectoralis
ติดหินอกหนา

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Pterocryptis buccata
Pterocryptis buccata
Pterocryptis buccata
ชะโอนถ้ำ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
CR

วงศ์ (Family) : Raconda russelliana
Raconda russelliana
Raconda russelliana
ใบไผ่

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
EN

วงศ์ (Family) : Sphyrna lewini
Sphyrna lewini
Sphyrna lewini
ฉลามหัวค้อน

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD

วงศ์ (Family) : Sphyrna mokarran
Sphyrna mokarran
Sphyrna mokarran
ฉลามหัวค้อนยักษ์

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
CR

วงศ์ (Family) : Sphyrna zygaena
Sphyrna zygaena
Sphyrna zygaena
ฉลามหัวค้อนดำ

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
CR

วงศ์ (Family) : Trigonostigma somphongsi
Trigonostigma somphongsi
Trigonostigma somphongsi
ซิวสมพงษ์

Thailand Redlist Status +

EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
2558
CR