หัวข้อข่าว : สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะได้พัฒนาระบบฐานขข้อมูลอิเล็กทรนิกส์ "พรรณไม้ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน เพื่อลดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง" ภายใต้โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม

วันที่ : 21-04-2014

เนื้อหาข่าว :

      สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะได้พัฒนาระบบฐานขข้อมูลอิเล็กทรนิกส์ "พรรณไม้ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน เพื่อลดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง" ภายใต้โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม

ไฟล์/ลิงค์ :
  # Link : www.onep.go.th/plant