หัวข้อข่าว : เลขาฯ สมาคมพิทักษ์สัตว์แจ้ง ตร.แม่ริมดำเนินคดีเจ้าของฟาร์มสุนัขเถื่อนปล่อยให้อดอาหารตายคากรง

วันที่ : 02-01-2017

เนื้อหาข่าว :

      เลขาฯ สมาคมพิทักษ์สัตว์แจ้ง ตร.แม่ริมดำเนินคดีเจ้าของฟาร์มสุนัขเถื่อนปล่อยให้อดอาหารตายคากรง

ไฟล์/ลิงค์ :
  # File : manager_20170102.png